Vilodag / Rest…

Är du en sån person som tränar hela tiden utan att vila? Visste du i så fall att det är lika viktigt med vilodagar som att träna regelbundet för att bygga muskler? Om man tränar som mig 5-6 dagar i veckan så är det otroligt viktigt att man låter kroppen vila också, annars så orkar den inte till slut och skador kan då lätt uppkomma. När kroppen och alla de musklerna som varit extremt aktiva under en vecka ska återhämtar sig så ska de helst inte lyft tungt. De ska helt enkelt bara dra åt sig näring så att de växer.

Vad händer med kroppen när den återhämtar sig?

Ja, vad händer egentligen… Det känns inget när musklerna i kroppen reparera sig själva, det kan för nybörjare kännas lite krampaktigt och detta är i så fall träningsverk. Men det är inget farligt. För att kroppen ska kunna bygga upp sig igen så behöver man äta mat som innehåller mycket protein. Proteinet är byggstenar till musklerna, utan det så kan de inte bli större. Vet man med sig att man inte får i sig så värst mycket av detta så kan ett kosttillskott vara bra att ta vid sidan om sin vanliga mat. Annars kan sötmandel som innehåller mycket kolhydrater och protein vara ett bra alternativ. Jag hoppas nu att du förstår hur pass viktigt det är att låta kroppen vila!

Idag är en sådan vilodag, jag har bestämt att inte träna på söndagar då jag måste ha en vilodag i veckan och då tycker jag att just söndagen blir perfekt. Idag blir det lite lugn och ro framför tvn med några bra filmer (hoppas jag), det regnar ute så jag har ingen större lust att ut och springa som sagt. Så idag blir det inte mycket gjort, men imorgon är det träning igen på morgonen. / Johan Holst
(bjuder på en liten bild från nattens bravader)
IMG_0225

Are you one of those people who exercise all the time without rest? Did you know in that case that it is equally important to have rest days in which to exercise regularly to build muscle ? If you train like me 5-6 days a week so it is incredibly important to let your body rest as well, otherwise it does not have the energy to finish and damage can then easily occur. When the body and all the muscles that have been extremely active for a week to recover so they should not lift anything heavy. They will simply absorb the nutrients so that they grow.

What happens to the body when it recovers ?

Yes, what really happens … I feel nothing when the muscles in the body repair itself , it can be for beginners to feel a little convulsively and this is so, training works. But there is nothing dangerous. For the body to build up again so you need to eat foods that are high in protein . Protein is the building blocks for muscles , but they can not get bigger. Do you bring that do not get that much of this as a dietary supplement may be helpful to take the side of their regular food. Otherwise, almonds that are high in carbohydrates and protein to be a good option. I hope now that you understand how important it is to let your body rest !

Today is such a day of rest , I’ve decided not to work on Sundays when I have to have one rest day a week and then I think that just Sunday will be perfect. Today there will be some peace and quiet front of the tv with some good movies (I hope) , it is raining outside so I have no great desire to run out and as I said. So today there is not much done, but tomorrow is the training again in the morning. / Johan Holst