Verklighteten…/Reality…

Vissa dagar är bättre än andra, och då menar jag inte bara fysiskt utan psykiskt, ibland kommer verkligheten ikapp mig med att jag funderar på vad som har hänt och vad jag har varit med om. Jag vet att det inte alltid är bra att tänka på det men som sagt ibland kommer det och då blir man lite nere om man säger så. Tankarna som kommer är ju “Varför just jag?” och “hur kan man ha missat?”, trots att jag kanske inte kommer att få svar på dessa frågor så finns dom i mina tankar. Jag mår bättre nu och behöver inga mediciner men jag har ju förlorat en kroppsdel vilket var människa kanske inte gör under sin livstid. Tankarna går också om hur man har mått och att man har varit nerdrogad i ca 10-15 år.  Jag lyckas ofta vända tankarna efter ett tag men det kan ta en stund och man blir lite ledsen ibland som sagt. Jag ångar absolut inte att jag gjorde amputationen för som sagt så mår jag mycket bättre nu och tränar som bara den, ser annorlunda på livet nu när man kommer tillbaka starkare än någonsin, finns inget bättre än att sluta med alla piller och sprutor, så idag är träningen extra viktig så jag ska kunna gå med min protes och leva det fria liv som jag vill. Idag blir det till att bygga en scen till mig inför ikväll på Grand, (jag jobbar ju som DJ på helgerna, vilket jag har gjort i 17år,  för att hitta någon livskvalité i mitt hittills underliga liv med smärtor). Så det ska bli kul ikväll att spela på “hemmaplan” vilket jag inte har gjort på 2 månader nu. Nu blir det att äta lite innan jag går iväg, ha en underbar förmiddag alla / Johan Holst
tumblr_m7emwaEE9X1rairjso1_500_large 379720_415952111826121_1290441885_n

Some days are better than others, and I mean not just physically but mentally , sometimes , reality caught up with me when I think about what has happened and what I’ve been through. I know it’s not always good to think about it but as I said sometimes it will and then I get a little down, so to speak. The thoughts that come are the “Why me ? ” and “how can they have missed?” although maybe I will not get answers to these questions so they are in my thoughts. I feel better now and do not need medication but I have lost a limb which every man might not do in his lifetime. My thoughts go also about how I have felt and that they have been drugged for about 10-15 years. I often manage to turn the thoughts after a while but it may take a while and I get a little sad sometimes, as I said. I absolutely don’t regret that I did the amputation, I feel much better now and working out like crazy, looking at life differently now when I come back stronger than ever, there is nothing better than to end up with all the pills and syringes, so today the training is especially important so I’ll be able to walk with my prosthesis and live the free life that I want. Today there will be to build a scene to me before tonight at the Grand, ( I work as a DJ on the weekends , which I have done in 17 years , to find any quality of life in my life so far in league with the pain). So it will be fun tonight playing at “home” which I have not done for 2 months now. Now it will be to eat a little before I go off , have a wonderful morning everyone / Johan Holst