Höstväder.. / Autumn weather..

När man vaknar kl 05 för att ta sig till gymmet och ser att det är mörkt, regn och bara 4-5 grader ute blir man inte direkt träningssugen. Men man måste ta sig i kragen ibland och bara inse att om man ska komma någon vart med träningen så är det bara att gå upp och hålla ut. Dock blir löpningen i eftermiddag och ja den kommer nog bli utomhus ändå (undrar om jag får med mig Amanda i detta vädret?), känns faktiskt mycket bättre att få springa utomhus nu när jag har nya hylsan så jag vet hur benet reagerar på rätt underlag. Att springa på löpbandet ger ju faktiskt inte riktigt rätt bedömning om hur långt man klarar av att springa för man måste ju inte flytta kroppen om man säger så, man får “hjälp” av bandet att flytta benen så man använder inte alla muskler rätt tyvärr, fast det är ju bättre än inget alls.
Nu börjar veckan som vanligt igen, måndag och massor av mail som man skall läsa igenom, nya korrektur att göra åt kunder, finns inget roligare än detta. Hoppas att ni får en underbar start på veckan / Johan Holst
IMG_20130903_0093111

When you wake up at 05 to get to the gym and see that it is dark , rain and only 4-5 degrees outside is not directly exercise craving. But you have to pull yourself together sometimes and just realize that if you’re going to get anywhere with your workout so you just walk up and stick it out. However, the run will be this afternoon and yes it will probably be outdoors anyway, actually feels a lot better to get run outdoors now that I have new socket so I know how the leg reacts to the correct one. Running on the treadmill is in itself not quite right judgment about how far you are able to run for one has to not move the body, so to speak, to get “help” of the band to move your legs so you do not use all the muscles right unfortunately, but that’s better than nothing .
Now begins the week as usual, Monday and lots of emails to be read, new proofs to do for customers, is nothing more fun than this. Hope you have a wonderful start to the week / Johan Holst