Vila och känslan när man hjälper andra / Rest and feeling when you help others

Under helgen fick jag mig ny erfarenhet, och det var att vara hemma utan att göra något, Okej under fredagen så spelade jag men lördagen var jag ledig och var hemma hela kvällen. Det blev filmkväll i soffan själv för en gångs skull (eller jag pratade i telefon med någon). Det var en lite annorlunda känsla att vara hemma och inte göra något speciellt, först blev jag lite rastlös sedan gick det över till att det faktiskt var skönt att vara hemma och ta hand om sig lite, kroppen behöver vilan kände jag. Det jag fick gjort under helgen var att jag skrev ett brev till Jeff Bourns som är grundaren till frivilligorganisationen H.A.S (Houston Amputee Society) om hur det är att göra en operation som jag har gjort, och då menar jag hur det upplevs som patient och hur det fungerar i vårt land. För det är en otrolig skillnad på läkarvården i Sverige om man jämför till exempel U.S.A.
Jag brukar skicka lite motiverande inlägg med jämna mellanrum och det finns dom som mailar frågor om hur jag tränar och vilka problem jag stöter på, och hur jag tänker och gör för att lösa dom, och hittills har det mottagits med stor glädje och jag känner att för varje dels om jag kan hjälpa en människa så växer glädjen i min själ. Det är lika när jag föreläser och människor börjar se saker utifrån ett helt annat perspektiv, man ska ta vara på det man har och inte bli förblindad av många problem, se även hur mycket positivt det finn i allas vardag och glädjs ordentligt när något roligt händer, för det är många dåliga på. Hoppas att ni får en underbar måndag alla! / Johan Holst
Skärmklipp

Over the weekend, I got me a new experience, and it was to be at home without doing anything, OK, on Friday I worked (DJ) but Saturday was my day off and was at home all evening. It was movie night on the couch myself for once (or I was on the phone with someone ) . It was a little different feeling to be at home and not doing anything special , at first I was a bit restless, then it went over to that it was actually nice to be home and take care of themselves a little bit, your body needs rest , I felt . What I got done over the weekend was that I wrote a letter to Jeff Bourns who is the founder of the H.A.S. (Houston Amputee Society) about how it is to do a surgery that I have done, and I mean how it felt to be patient and how it works in our country. Because it’s an incredible difference in medical care in Sweden if you compare for example the U.S.
I usually send a little motivational messages at regular intervals and there are those who email questions about how I train and what problems I encountered and how I think and do to solve them, and so far it has been received with great joy and I feel for each and if I can help a person joy grows in my soul. It is the same when I lecture and people are starting to see things from a different perspective, you must appreciate what you have and not be blinded by many problems, also see how very positive the sole of everyone’s daily life and rejoice properly when something funny happens, for there are many who doesnt. Hope you have a wonderful Monday everyone! / Johan Holst