Det blev bra till slut.. / It went good..

Fredagen började med att jag vaknade ganska trött kl 07:15. gjorde mig iordning och hämtade Ingrid (hon som bokar mina föreläsningar), sedan satt vi oss bilen och tog sikte mot Halmstad för jag skulle hålla en föreläsning där, hade en liten konstig känsla inför denna föreläsningen för jag kände mig inte så förberedd konstigt nog, när vi väl kom fram så fick vi kaffe och mackor, det blev lite stressigt för vi kom fram 15 min innan föreläsningen skulle börja och normalt vill jag vara där innan och kolla så min presentation fungerar på storbildsskärmen mm. Vi tog en snabb kaffe samt en macka sen gick vi mot salen där allt skulle vara, då märkte jag att man redan hade släppt in folk så jag fick fixa iordning allt lite snabbt, och tror du att datorn fungerade som den skulle? NEJ, självklart inte. efter en liten stund fick vi liv i den och allt visades på storbildsskärmen. Lokalen blev ganska snabbt full och jag började min föreläsning. Just denna käres lite extra då det var en del i min publik som började fälla tårar efter 20 min när jag började berätta hur behandlingen på sjukhusen gick till och hur jag mådde under en viss tidpunkt. Jag måste erkänna att det berörde mig lite extra igår när jag kom in på vissa saker om familjen som inte har berör mig på samma sätt förut, det blev till att jag fick kolla bort någon sekund och ta lite luft för att orka med, men föreläsningen tog 2 timmar och efteråt var jag helt slut. Men allt gick strålande bra ovh alla var nöjda. Efter föreläsningen åkte vi och lunchade sedan blev det hemfärd till Borås, kom hem och pratade lite i telefonen med en vän samt med min syster om hur jag hade upplevt stunden när jag föreläste. Efter det tog jag en liten vilostund för jag skulle DJ:a på ett ställe som heter Bara senare under kvällen, och den spelningen blev en succé, alla var glada och der blev en riktigt bra fest, så jag måste säga att gårdagen blev riktigt bra! Hoppas att denna dagen kommer att bjuda på mycket skratt och glädje för jag ska vara ledig ikväll, så vi får se vad som händer! / Johan Holst
work
Friday started when I woke up pretty tired at 7:15. Made me prepared and picked up Ingrid (she book my lectures), then we set ourselves in the the car and headed towards Halmstad for me to have a lecture there, had a little weird feeling about this lecture because I did not feel as prepared enough, when we arrived we got coffee and sandwiches, it was a little stressful because we arrived 15 minutes before the lecture would begin and normally I would be there before and check that my presentation works on the big screen and more. We took a quick coffee and a sandwich, then we went to the hall where everything would be, then I noticed that they had already conceded people so I had to fix everything a bit fast, and do you think that the computer was working as it should ? NO, of course not. After a while we got life in it and everything was shown on the big screen. The venue was pretty full quickly and I started the lecture. Just this felt little extra when the was part of my audience who began to shed tears after 20 minutes when I started to tell how treatment at the hospitals went to and how I felt during a particular time. I must admit that it touched me a little extra yesterday when I got into some things about the family who have not concern me in the same way before, it was that I got to check off any second and take some air to cope with, but the lecture took 2 hours and afterwards I was exhausted. But everything went brilliantly well and everyone was happy. After the lecture, we went and had lunch then it was homeward journey to Borås, came home and talked on the phone with a friend and with my sister about how I had experienced the moment when I lectured. After that I took a little nap because I would DJ at a place called Bara later in the evening, and the show was a success, everyone was happy and there was a really good party, so I have to say that yesterday was really good ! Hope that this day will offer much laught and joy for me because I be off tonight, so we’ll see what happens! / Johan Holst