Löpning och sjukhusbesök / Running and hospital

Igår var jag igång ordentligt på löpbandet igen, det var bara två problem denna gången: 1.Den så kallade “sleeven” som håller fast hylsan mot benet sprack. 2.Hylsan skavde mot benet så det brände bort huden på ena sidan, och JA det gjorde ont kan man säga, fick lite ompyssling på sjukhuset när jag var där med hylsan som dom fixade omgående. Det som var jobbigast var att det gjorde ont under natten och det var inte så lätt att sova, jag ville lägga om såret så jag inte kom åt det under natten men det var en vänlig själ som lyckades övertala mig i sista sekund att låta det vara så såret fick lufta och torka under natten. Och det ser ganska bra ut idag, dock gör det ont då det är på ett ställe som utsätts för ständigt tryck, så det blir till att pausa löpningen i några dagar igen,  riktigt tråkigt men jag vill inte göra det värre så jag inte kan springa på flera veckor. Proteshylsan tejpade jag i alla fall så den är så gott som ny (nästan), man löser allt med lite silvertejp som man brukar säga. Idag skall jag till gåskolan och träffa en tjej som jag har varit lite av en stödperson åt, har inte sett henne på några månader och jag mötte hennes mamma på sjukhuset igår och hon ville att jag skulle hälsa på idag när dom skulle till sjukhuset så det är vad som står på schemat idag, ska bli roligt att se hur långt hon har kommit i sin rehab, som sagt det är alltid roligt att kunna hjälpa andra. Nu blir det lite frukost och sedan lite producering av reklamfilm. / Johan Holst
DSC_0089 DSC_0092 DSC_0095

Yesterday I was up to speed on the treadmill again, there were only two problems this time : 1.The so-called “sleeve” that secures the sleeve to the bone cracked. 2.the socket chafed against the bone as it burned away the skin on one side, and YES it hurt so to speak, got a bit of pampering at the hospital when I was there with the socket as they fixed immediately. The thing that was hardest was that it hurt during the night and it was not easy to sleep, I wanted to put something on the wound during the night but it was a kind soul who managed to persuade me at the last second to let it be so the wound got air and dry during the night. And it looks pretty good today, but it hurts because it’s in a place that is exposed to constant pressure, so it will be to pause the run for a few days again, really boring but I do not want to make it worse so I can not run for several weeks. Prosthetic sleeve taped anyway so it is as good as new (almost), to solve everything with a little duct tape as they say. Today I be going to Walking School and meet a girl that I’ve been a bit of a support person for, have not seen her in a few months and I met her mother at the hospital yesterday and she wanted me to visit today when they were going to the hospital, so that whats on the schedule today, will be fun to see how far she has come in her rehab, as I said, it ‘s always fun to be able to help others. Now I get a little breakfast and then a little producing commercials. / Johan Holst