Varför?

Då ska vi se, det är Torsdag och jag är sjukt trött, Sömnen har varit dålig denna natt så jag känner mig inte på topp just nu.
Det jag kan glädja mig åt är att mina kollegor på jobbet är morgonpigga så dom får upp stämningen i alla fall.
Igår som sagt var intervjuvn som jag hade trott, vi pratade i ca 1,5 timme för att sedan bege oss till gymmet och fota lite.
sedan tror jag nästan att jag tog personligt rekord i att ta en fika, jag och mitt sällskap satt i runt 4 timmar och pratade
vilket är ovanligt lång tid för en fika i min värld, men det var trevligt så jag klagar inte, snarare hoppas på att det händer igen!
Måste säga att min träning har blivit sjukt lidande av smärtan i benet, måste komma igång snart innan jag blir riktigt frustrerad,
känns som om jag är världens slöaste person och jag inte trivs när jag inte kan träna som jag vill.
Det stora problemet är ju att om jag struntar i såret och smärtan så kan det bli så att det inte läker och DÅ har jag ett problem på riktigt.
Så jag get det denna veckan sen blir det träning.
En sak som slog mig igår och som snurrade länge i min skalle var en fråga som reportern frågade mig, och det var:
– Du har satt ganska stor press på dig själv nu, vad händer om du inte skulle klara av ditt mål?
Jag hade inget bra svar på den frågan och jag satt tyst ganska länge innan jag ens hittade något svar, och svaret blev.
– JAG SKA KLARA DET, OAVSETT!….
Men den frågan kommer tillbaka i min skalle… Måste få något annat att tänka på så jag inte blir knäpp (eller knäppare haha).
Nej nu ska jag arbetsträna lite, och göra lite reklamfilm!

Så jag hoppas att ni får en underbar dag / Johan Holst

quotes nike slogan brands black background just do it_www.wallpapernono.com_39 tumblr_mm7cth8T5I1s54id1o1_500

Why?…

Let’s see, it’s Thursday and I’m tired, my sleep has been bad this night so I do not feel on top right now.
The best thing is that my colleagues at work are early risers so they get the mood anyway.
Yesterday the interview was as I had imagined, we talked for about 1.5 hours and then depart for the gym and shoot some pictures.
Then I think that I almost took personal record in taking a coffee break, me and my friend sat in around 4 hours and talked
which is unusually long for a coffee in my world, but it was nice so I’m not complaining, rather hoping that it happens again!
Must say that my training has become ill suffering from the pain in the leg, must get started soon before I get really frustrated,
feels like I’m the world’s layzest person and I do not feel comfortable when I cant train like I want.
The big problem is that if I ignore the wound and pain, it may be that it does not heal and THEN I have a real problem.
So i I will let it be for this week.

One thing that struck me yesterday and who spun a long time in my head was a question that the reporter asked me, and it was:
– You have put quite a lot of pressure on yourself now, what if you could not sustain your goals?
I had no good answer to that question and I sat in silence for quite a while before I even found an answer, and the answer was.
– I WILL MAKE IT, HOWEVER! ….
But the issue comes back in my skull … Gotta have something else to think about, so I do not get crazy (or crazier haha).
No, now I’ll work, and do some commercials!

So I hope you have a wonderful day / Johan Holst