Utmana någon idrottsman? / Challenge any athlete?

Sitter och funderar på om jag ska våga utmana någon idrottsman på att springa mot mig under Göteborgsvarvet 2014. Jag vet att jag kan ta mig ordentligt med vatten över huvudet, fast å andra sidan tar jag ju någon som kanske inte har den absolut bästa kondisen för att springa 21km. Så nu är frågan om vem man ska utmana, Några som har ploppat upp i min skalle är Patrik Sjöberg, Tomas Brolin, kanske Paolo Roberto. Paolo kommer jag nog få problem med då han tränar ordentligt i dagsläget men men…Ni som fäljer mig kanske har några bra alternativ! Det hade ju varit så otroligt roligt om någon av dessa profiler skulle ställa upp på detta!… I så fall hur ska jag gå till väga, Ska man få tag i någon på en tidning så man utmanar dom officiellt eller ska man bara maila dom? Vi får se hur jag gör imorgon… Det vore ju som sagt riktigt roligt om någon ställde upp! / Johan Holst
Untitled-1
Challenge any athlete?
Sitting and thinking about whether I should dare to challenge any athlete who will running towards me during Göteborgsvarvet 2014. I know I can get plenty of water over the head, but on the other hand, I’ll take the one who may not have the absolute best condition to run 21km. So now is the question of who to challenge, some that have popped up in my head are: Patrik Sjöberg, Tomas Brolin, maybe Paolo Roberto. Paolo, I will probably have problems whith him because he trains properly in the current situation, but but …. We’ll see how I do tomorrow … It would be like saying really funny if someone put up! / Johan Holst