Tankar efter föreläsningen / Thoughts after the lecture

Det blev till slut bra igår efter att jag hade gått och varit nervös över att det inte skulle komma några människor och lyssna på mig när jag skulle föreläsa. Men strax innan föreläsningen skulle börja så droppade det in människor, det var allt ifrån vänner till personal som har haft hand om mig på rehab. Det som var  speciellt och svårt var ju att ganska många i publiken kände jag och det gör det extra svårt för att ibland när man ska tala inför publik och man känner människor så tar man för givet att alla ska känna en så då uteblir en del information. Men jag tror att jag lyckades för alla lyssnade och såg intresserade ut under hela föreläsningen. Det var en helt okej grupp på en 35 personer vilket gjorde den här föreläsningen till en ganska personlig stund då jag tillät alla att ställa frågor när som ville under föreläsningen. Så jag får passa på att tacka Ingrid “Bubblan” Gustavsson som anordnar mina föreläsningar samt ett stort tack till min kompis Marcus Ronnemar som var snäll och fotade allt. Som sagt det hela gick bra jag fick en erfarenhet rikare och vet vad jag ska finjustera till nästa föreläsning som äger rum i Göteborg den 28:e oktober. Idag blir det till att jobba först och göra lite reklamfilm för att sedan ut och springa i eftermiddag, vem vet jag kanske tar ett pass på gymmet med. Det var ju inte igår direkt man var på gymmet på grund av att jag har varit dålig de senaste 2 veckorna, men nu verkar det som jag mår bra och då får man börja träna igen så det ser jag fram emot. Ha en underbar morgon alla / Johan Holst
DSC_0003 DSC_0023 DSC_0037

It was finally good yesterday after I had gone and been nervous that there would be no people who will come and listen to me when I was lecturing. But just before the lecture would begin, it dripped into people, it was everyone from friends to staff who have been dealing with me in rehab. What was special and it makes it extra difficult was because i were knowing 90% of them personal, sometimes when you are speaking in public , and you know people, you will take it for granted that everyone should know everything about you already. But I think I managed because all listened and looked interested during the entire lecture. It was an okay group on 35 people which made this lecture to a rather personal moment that I allowed everyone to ask questions at anytime during the lecture. So I will take this opportunity to thank Ingrid ” Bubblan” Gustavsson who organizing my lectures and a big thanks to my buddy Marcus Ronnemar who were kind and photographed everything. That said it all went well , I got a richer experience and know what to tune to the next lecture to be held in Gothenburg on 28th October. Today it to work first and do some commercials and then out for a run this afternoon , who knows maybe I ‘ll take a pass at the gym with . It was not yesterday I was at the gym because I’ve been bad the last 2 weeks, but now it seems that I feel good and then you have to start working out again so I’m looking forward to. Have a great morning everyone / Johan Holst