SVT Reporter springer med oss / SVT Reporter is running with us!

Igår så fick jag ett samtal av reportern som jobbar åt SVT och som gjorde intervjun i måndags, han ville bara säga hur inslaget kommer att vara och vad han skall säga som “inledning” till reportaget, när han var klar med det så kom frågan om han fick springa med i vår “grupp”.
Och jag kände att det skall väl inte vara några problem, och jag fick med håll av mina medlöpare så det var inga problem, det enda är att han har sprungit varvet 3 gånger tidigare, men jag förklarade vårt upplägg så han skulle förstå att det handlar först och främst om att ta oss i mål så tiden är inte det viktigaste. Då fick jag till svar: -Då kanske jag kan ta det i ett lagom tempo och fota lite medans vi springer!, så vi välkomnar Martin Grill till vår grupp.
Igår var det sista löparpasset inför varvet och det gjorde jag med Mika och Marcus, (Amanda & André sprang dom med men på varsitt håll, för det funkade inte med tiden).
140512_Johan_Holst_9
Det var ganska bra väder när vi började men efter 15 minuter så kom regnet som vanligt och det var inte så roligt att springa, det är ju på ett sätt lättare för andningen när det regnar men man blir ju så himla blöt och det är inte kul.
Vi gjorde i alla fall några kilometer och det kändes bra för alla utom för mitt vänster knä som inte verkar gilla att springa när det är runt 10 grader bara, jag har ju som sagt opererat mitt vänster knä 4 gånger för att jag har en skadat det tidigare i en fotbollsmatch sedan  snedbelastat under många år på grund av foten. Testade ett knäskydd igår men det var ganska “kraftigt” och jag kände faktiskt lite obehag när jag sprang med det så jag kommer få skicka tillbaka det till min sponsor DJO Global tyvärr, så det jag kommer att prova är att bara ha en “vanlig” gasbinda (som man så fint kallar det) runt knät så det håller värmen och så får jag bara hålla ut så får vi se vart det leder. Men det kändes bra i högerbenet så jag känner mig redo för att anta min utmaning de senaste halvåret.
Känns lite konstigt att jag har tränat så länge men inte kunnat få så många kilometer i benen på grund av att det har gjort fruktansvärt ont eller så har blodvite uppstått, så om jag skall vara helt ärlig så är det 4-6 veckor som jag har kunnat löptränat på riktigt så vi får se hur det går och jag skall göra mitt bästa. Så idag är det vilodag, ska se över löparprotesen så den är 100% okej inför loppet, såg igår att “silikonstrumpan” som håller fast hylsan börjat gå sönder så det blir till att byta ut den.
Imorgon tänkte jag dela med mig av mina tankar kring hela den här hysterin och hur det har hjälpt mig att bli en starkare människa ren fysiskt samt psykiskt.
Hoppas att ni får en bra dag idag / Johan Holst

SVT Reporter is running with us!
I received a call yesterday from the reporter who works for SVT and who did the interview with me this Monday, he wanted to say how the element will be and what he will say on the introductionto the tv-story, when he was done he came with the question if he had to run with our “group”. And I felt that it should be no problem, and I got the hold of my fellow-runners so it was no problem, the only thing is that he has run the race 3 times before, but I explained our approach so he would understand that it is first and foremost about taking us in goal so time is not the most important. Then I got the reply from him: Then maybe I can take it in a moderate pace and take some pictures while we run!, So we welcome Martin Grill to our group.
Yesterday was the last run and I did it with Mika and Marcus, (Amanda & Andre ran in different places, for it did not work out with time).

It was pretty good weather when we started but after 15 minutes the rain came as usual, and it was not so fun to run, it’s a way easier to breath when it rains but it gets incredibly wet and it is not fun .
We made a few miles and it felt good for everyone except for my left knee that does not seem to like to run when it’s around 10 degrees only, I have to say that i have surgery my left knee 4 times because I have damaged it before in a football game since oblique charged for many years because of the foot. Tested a knee brace yesterday but it was pretty “hard” and I actually felt a little discomfort when I ran with it so I will have to send it back to my sponsor DJO Global, unfortunately, so I will try is to just have a “normal” gauze (as we so nicely call it) around the knee so it keeps you warm and then I just stick it out and we’ll see where it leads. But it felt good in the right leg so I feel ready to adopt my challenge over the past six months.
Feels a bit weird that I ‘ve been training so long but could not get as many miles in the legs because it has done terrible pain or the bloodshed occurred , so if I am to be completely honest , it’s 4-6 weeks that I have able löptränat for real so we’ll see how it goes and I will do my So today is the day of rest, shall review the runningsocket so it is 100% okay for the race, saw yesterday that “silicone sock” that secures the sleeve started to break down so it will be to replace it.
Tomorrow I will share with you my thoughts on this whole hysteria and how it has helped me become a stronger person clean physically and mentally .
Hope you have a good day today / Johan Holst