Svackor kommer…/Depressions will…

Så här lagom till sommaren kan ett antal olika faktorer i mitt liv spela roll och jag inte längre är lika uppåt som vanligt. Det har liksom smugit sig på att livet och det känns inte alltid så fantastiskt som det skall göra och en sak efter den andra börjar kännas mer betungande än glädjande. Jag går också omkring och känner en viss stress som jag inte borde behöva känna. När jag ibland sitter och funderar på varför jag känner som jag gör kan jag inte komma på en huvudsaklig anledning utan det är snarare många små saker som tynger mig. För att ge lite exempel så kan det vara saker som:

– Det dåliga vädret.
– Stressigt på jobbet.
– Benet gör ont och man får sår.
– Känner mig allmänt trött och lat
– Dåligt med egen tid.
– Känner mig mindre behövd än vanligt.
– Etc.

Som ni ser är det egentligen skitsaker men som sagt,men många bäckar små.

Svackor är ju något som hör livet till. Man kan inte må bra hela tiden även om vi från media får höra att så ska vara fallet. Det bästa är nog, precis som jag själv brukar föreslå, att vid sidan om att sköta mat och motion, låta det jobbiga komma och gå. På det viset blir det inga låsningar. Det blir däremot problem om man försöker stänga det jobbiga ute, som jag själv har gjort tidigare i mitt liv. Jag tänker ganska ofta på mitt eget citat. Alla hamnar i svackor, men det som skiljer en vinnare mot en förlorare är dem som kan ta sig ur dem.
Så vad det än gäller, GE INTE UPP…KÄMPA! / Johan Holst

DSC_0178

So just in time for summer, a number of factors in my life will play the role and I are no longer as upwards as usual. It has as well slipped on that life and it’s not always as fantastic as it should be, and one thing after the other begins to seem more burdensome than joyful. I also go around and feel a certain amount of stress that I should not have to feel. When I sometimes sit and think about why I feel the way I do, I can not think of one main reason but rather many small things that saddens me . To give some examples, it can be things like:

– The bad weather.
– Stressful at work.
– The leg hurts and you get wounds.
– I feel generally tired and lazy
– Poor with own time.
– I feel less needed than usual.
– Etc .

As you can see, it’s really crappy stuff but like I said, but every little helps.

Hollows is something that belongs to life. You can not feel good all the time even though we are told by the media that it should be the case. The best is enough, just as I usually suggest, that in addition to serving food and exercise, let the pains come and go. That way there will be no lockups. There is however a problem if you try to close it tough out there, which I have done before in my life. I think quite often in my own quotes. All ports in depressions, but what separates a winner to a loser are those who can get out of them.
So whatever comes, DO NOT GIVE UP … FIGHT! / Johan Holst