Sömnbrist och träff med Össur / Lack of sleep and meeting with Össur

God morgon på er!
Igår blev det jobb på dagen för att sedan gå till gymmet och få lite motion, när jag kom till gymmet såg jag att alla löpband var upptagna så jag tänkte att cykla kan jag prova på. Sist jag cyklade så slet jag ju upp ett stort sår i knävecket så jag inte fick träna på 2 veckor, men jag tänkte att nu ska vi prova. Så jag började trampa på nivå 9 och hade som mål att komma 1 mil, medan tiden gick så började jag med ny utmaning att göra det under 20 min, vilket jag fick se mig besegrad av tiden men jag trampade på och under sista kilometern så fick jag sänka till nivå 7 men jag gjorde milen på 22:30 vilket jag kommer att förbättra, så nu har jag ju ett mål varje gång jag bestämmer mig för att cykla.
Efter uppvärmningen så blev det till att köra ett 50 min styrkepass och jag vill lova att det var jobbigt, har nog inte upplevt ett så jobbigt pass på länge, måste ha varit cyklingen som tog orken ur mig, men envis som jag var så körde jag hela passet fast det lät ibland som om jag skulle dö.
Fick mig dock en riktigt glad överraskning då  jag fick besök hemma efter träningen, blev lite härligt prat med mycket skratt och tv tittande fram till midnatt sedan blev det dags för mig att gå till sängs och min gäst begav sig hem till sitt, så jag somnade med ett leende och hoppas på att träffa personen i fråga snart igen. Dock blev inte natten så rolig då jag inte kunde sova igen, har ingen direkt förklaring då det inte gjorde ont någonstans, benet var bra men jag vara bara orolig i kroppen så jag kunde inte slappna av riktigt. Så när klockan ringde 06:00 så kan jag säga att jag kände mig ganska sliten.
Idag kl 11:30 skall jag vara i Göteborg med min ingenjör för att träffa en leverantör av protesfötter som heter Össur, dom är en av de största tillverkarna i världen coh jag skall tydligen fungera som en försöksperson och förklara hur olika fötter reagerar och beter sig, så det kommer att vara en del ingenjörer samt sjukgymnaster som kommer att titta när jag går runt och visar hur det fungerar. Hoppas att jag kan bidra med något positivt bara. Hoppas att ni får en underbar dag / Johan Holst
tumblr_m7emwaEE9X1rairjso1_500_large
Good morning!
Yesterday was a lot of  job of the day and then after I went to the gym for some exercise, when I got to the gym, I saw that all the treadmills were busy so I thought that I can try the bike. Last time I cycled I tore a large wound in the back of the knee so I could not work out at 2 weeks, but I thought let’s try it. So I started pedaling on level 9 and was trying to get 10 km, while the time passed, I started with a new challenge to do it in 20 minutes, which I got to see me defeated by time, but I stepped on and the last km I got to lower to level 7, but I did the 10km in 22:30 which I will improve , so now I have a goal every time I decide to cycle.
After warmup, so it was to do a 50 min strength workouts and I want to promise that it was a pain, I probably have not experienced such a tough workouts in a long time, must have been the bike that took the strength out of me, but stubborn as I was I drove entire session though it sounded at times as if I was dying.
Got me though, a really nice surprise when I got a visit at home after training, got a little lovely talk with much laugh and television viewing until midnight then it was time for me to go to bed and my guest went home to her, so I went to sleep with a smile and hope to meet the person again soon. However, the night was not so funny when I could not sleep again, have no direct explanation as it does not hurt anywhere, the leg was fine but I was just worried in the body so I could not really relax. So when the bell rang 6:00 so I can say that I felt pretty tired.
Today at 11:30 am I will be in Gothenburg with my engineer to meet a supplier of prosthetic feet called Össur , they’re one of the largest manufacturers in the world, I will apparently serve as a test object and explain how different feet react and behave, so it will be a lot of engineers and physical therapists who will look when I go around and shows how it works. Hope I can contribute something positiv. Hope you have a wonderful day / Johan Holst