Snöstorm! Hur gör jag nu? / Blizzard! What do I do now?

Ja då var den så kallade snöstormen här, och JA det var faktiskt snöstorm på riktigt denna gången!
Det kommer ju snö varje år så jag kan inte förstå folk som blir lika förvånade varje år, mitt lilla problem om man skall kalla det så är ju att jag har inte direkt den bästa känslan i min höger fot så jag halkar ganska lätt, ( i och för sig så fryser jag ju bara om en fot så jag kanske inte ska klaga). Det blir lite konstigt nu när jag ska ut och gå för min högerfot tar ju inte upp ojämnheter lika bra som vänster fot så jag är extra försiktig nu när snön likker som en hinna ovanpå marken då det lika gärna kan vara is under, och jag har halkat redan och det gjorde fruktansvärt ont i benet när det vred till i protesen, till och med ondare än själva fallet. Så nu på morgonen när jag pratade i telefon med en underbar människa så beställde jag två par nya skor för vintern, och ja självklart blev det av märket Nike. Jag får nu hoppas på att jag inte ska halka runt med som Bambi på hal is.
Det finns ju en del tankar som kommer fram nu i dessa tider och det är ju skidåkning som jag gillar och som jag inte kan göra, inte just för tillfället i alla fall. Benet måste läka bättre för att kunna stå emot slag och vridningar bättre innan jag provar på att slänga mig utför backen. Men som sagt tankarna får en att bli lite nedstämd på ett sätt som jag inte vill men jag får försöka tänka på något bra en stund så kanske den negativa stunden ändras.
Igår var jag i Alingsås och föreläste och jag måste säga att det gick bra, många var otroligt uppmärksamma och kom med frågor efter som jag aldrig trodde man skulle våga fråga, men som sagt frågar man inget får heller inget veta!
Ha en underbar dag alla! / Johan Holst
bild__4__2674736c

Well then, the so-called snowstorm here, and YES it was actually blizzard for real this time!
There will come snow every year so I can not understand people who will be just as surprised every year, my little problem if you must call it that is that I have not exactly the best feeling in my right foot so I slip fairly easily, (I’m freezing just about a foot so perhaps I should not complain). It gets a little weird now when I’m going out and going for my right foot does not up the bumps as good as the left foot so I’m extra careful now that the snow likker as a membrane on top of the ground when it can just as well be ice underneath, and I have slipped already and it was in terrible pain in my leg when it turned to the prosthesis, even more evil than the actual case. So this morning when I was on the phone with a wonderful man so I ordered two pairs of new shoes for the winter, and yes of course it became the brand Nike. I now have hope that I will not slip around with as Bambi on thin ice .
There’s some thoughts that come up now in these times and it’s skiing that I like and that I can not do, not at the moment anyway. The bone must heal better to withstand impact and twisting better before I try to throw me down the hill . But as I said the tanks may be a bit miserable in a way that I do not want to but I ‘ll have to try to think of something good for a while so maybe the negative moment changed.
Yesterday I was in Alingsås and lectured and I must say it went well, many were incredibly attentive and came up with questions after that I never thought they ‘d dare to ask , but as I said, we wonder nothing gets either no know!
Have a great day everyone! / Johan Holst