Helgens bravader / This weekend’s exploits

Nu när snön har fallit så trivs jag på ett sätt, gillar snö men något som jag INTE gillar är att snöröjningen är totalkass. Måste vara sjukt många olyckor både i trafiken samt för fotgängare när det inte går att ta sig fram ordentligt, men men det lär inte bli bättre för att jag skrivet det här så jag får lämna det ämnet då (bifogar en lösning på problemet i form av en bild)! Då hoppar vi genast över till helgen och vad jag har gjort, I fredags var jag på grand och var ljudtekniker åt företaget Speed som hade julbord och det gick bra till slut, att alla skall vara så nervösa när saker och ting strula lite, det är bara att ta ett djupt andetag och lösa problemet istället för att få panik och inte veta vad man skall göra. Efter det så hamnade jag på Bara där jag spelade lite sköna toner av grymt bra musik., så kvällen blev bra och alla var glada. Lördagen skulle tillbringas hemma med den “mystiske vännen” som jag inte namnger här :-). Det började med att jag sov till 11 och tog det lugnt med frukost för att sedan kolla så hemmet såg okej ut samt tog ett lugnande bad. Sedan vid 15 så åkte vi och handlade alla tillbehör som vi skulle ha till kvällen underhållning och det som stod på schemat var PEPPARKAKSHUS, och vi hade redan fått förvarnat om att vi skulle bränna oss på sockret mm. så detta skulle bli intressant. När vi hade handlat så åkte vi hem till mig för att bygga huset. Så vi fixade i ordning allt värmde sockret som man skulle och det var dags att limma ihop huset, det gick jättebra, tills vi brände oss och båda skrattade (inte just när vi brände oss men efter).  Tillslut fick vi ihop huset och det var dags för att göra en bra design, nu blev det så att vi hade ingen plan utan vi bara körde på och det fick bli som det blev, och jag måste säga för att vara första gången för oss båda så blev resultatet ganska bra, (och ja det var kaos i köket och en del dekorationssaker på golvet). Men vi fixade iordning det mesta tog en promenad och handlade mat som vi tog med hem, tog ett glas vin och satte oss i soffan för att kolla lite film. Efter filmen (när vi vaknade), så var det dags för min vän att börja röra sig hem så vi sa god natt och sedan gick jag och la mig.
Igår vaknade jag ganska sent och det hade snöat ännu mer, var lite uttråkad och ville hitta på något, och det som jag gjorde var att jag skottade fram min bil, samt halva parkeringen, och en gång så mina grannar skulle kunna gå in och ut ur huset, sedan fick jag världens huvudvärk så det vara bara att vara hemma och vila resten av dagen.
Idag blir det att bege mig till gymmet för att träna, ska bli otroligt skönt att få springa lite och köra lite styrka, nu måste jag ta lite kaffe och jobba… Ha en underbar dag alla / Johan Holst
IMG_20131207_201814 IMG_20131209_071228

The snow has fallen, and im quite happy , like snow but something that I DO NOT like is that snow removal just total suck. Must be many accidents both in traffic and pedestrian when you can not get around properly, but it will not get better because I written this so I’ll leave that topic then (enclose a solution in the form of a picture)! Then we jump immediately to the weekend and what I’ve done, Last Friday I was at Grand Hotel and was sound engineer for the company called Speed ​​that had christmas dinner and it went well in the end, everyone should be so nervous when things mess up a bit, it is just take a deep breath and resolve the problem instead of panicking and not knowing what to do. After that I ended up at Bara where I played some beautiful tones of really good music. So the evening was good and everyone was happy. Saturday was spent at home with the “mystery friend” that I do not name the person here :-). It started when I woke at 11 and took it easy with breakfast and then check that the home looked okay and took a soothing bath. Then at 15, so we went and bought all the accessories that we would have to evening entertainment and it was on the schedule was the gingerbread house, and we had already been warned that we would burn ourselves on sugar etc. . so this would be interesting. When we had shopped so we went to my house to build the house. So we tweaked in order of warmed sugar as we would and it was time to glue the house, it went great, until we burned ourselves and both laughed (not just when we burned ourselves but for). Eventually we got up the house and it was time to make a good design, now it was that we had no plan, but we just drove on and it got to be like it was, and I must say to be the first time for both of us the result was pretty good, (and yes there was chaos in the kitchen and some decorative things on the floor). But we took care of it and went for a walk and bought some food that we brought home, took a glass of wine and sat on the couch to watch some movie . After the movie (when we woke up), so it was time for my friend to start to move home so we said good night and then I went to bed.
Yesterday I woke up quite late and it had snowed even more, was a little bored and wanted to do something, and what I did was I shoveled out my car, and half the parking lot, and once so my neighbors could go in and out of the house, then I got the world’s headache so it’s just to stay home and rest for the day.
Today it will be of going to the gym to workout, will be incredibly nice to run a little and run a little strength, now I have to get some coffee and work … Have a great day everyone / Johan Holst