Rehab och justering / Rehab and adjustment

Då har jag precis kommit hem från rehabträningen, samt att jag har fått min löparprotes justerad. Det som gjordes med löparprotesen var att min ingenjör fick ta bort lite i bak för att mina senor i knävecket skavde mot kanten vilket orsakade att benet tvingades ut ur hylsan varje gång jag böjde på benet, men nu är det åtgärdat och jag hoppas att det ska bli bra nu. Dom gjorde en annan justering med och det var att man flyttade fram “foten” (bladet) lite så att det ska bli mer likt en riktig isättning som en normal fot gör. så nu får jag prova med detta i några dagar så skall jag tillbaka på fredag och ha en liten genomgång av resultatet. Jag fick även lite akupunktur när jag ändå var hos sjukgymnasten då jag har fått lite ont vid vänster sida på vänsterlåret, vilket jag har fått förr och det brukar hjälpa med lite nålar i benet. Så idag blir det ingen mer träning utan det blir vila och imorgon blir det att återuppta det vanliga schemat.
Jag skrev om en sak igår som handlade om en ny sponsor och det kommer att bli verklighet då dom har skickat ett kontrakt som skall skarvas under och returneras så snart jag bara kan. Jag kommer att förklara vilket företag och produkt lite senare när kontraktet är påskrivet. Nu den senare tiden känns det som att jag har kommit längre vad det gäller träningen då vi har hittat mina verkliga problem om vad som gör ont och vad som hindrar mig i löpningen, självklart är det en lång bit kvar men jag ska klara av det om 3 månader och det kommer att kännas otroligt skönt när det är över, men något säger mig att det kommer fler idéer och utmaningar då. Hoppas att ni har en underbar dag / Johan Holst
wpid-Screenshot_2014-01-30-07-11-09.png
I have just arrived home from rehab training, and I’ve got my running socket  adjusted. What was done with löparprotesen was that my engineer had to remove a little in the back of my tendons in the popliteal chafed against the edge which caused the leg was forced out of the socket every time I bent the leg, but now it’s fixed and I hope it will be fine now. They made ​​another adjustment and it was to be moved  the “foot” (blade) foward a little so that it will be more like a proper insertion of a normal foot is doing. So now I get to try this in a few days I will return on Friday and have a little review of the results. I also got some acupuncture while I was at the physical therapist when I got a little hurt at the left side of the left thigh, which I have had before, and it usually helps with some needles in his leg. So today there will be no more training but it will rest and tomorrow it will be to resume the usual schedule .

I wrote about one thing yesterday which was about a new sponsor and it will become a reality, they have sent a contract to be signed and returned as soon as I can. I will explain which company and product a little later when the contract is signed. Now the latter period, it feels like I’ve come further in terms of training as we have found my real problem about what hurts and what hinders me in races, of course it’s a long way to go but I’ll do it in 3 months and it will feel incredibly comfortable when it’s over, but something tells me that there will be more ideas and challenges after the run. Hope you have a wonderful day / Johan Holst