Nedräkningen har börjat / The countdown has begun

Som sagt nu har nedräkningen börjat på allvar, det är näst intill exakt 3 månader kvar till Göteborgsvarvet. Och det är ganska splittrade tankar om hur det kommer att gå, att jag skall genomföra det är inga tvivel om. Men hur tiden blir går nog att diskutera, fast jag skall göra mitt bästa för att få en så bra tid som möjligt. Har nu insett att det kommer att bli blod, svett och tårar, frågan är bara i vilken mängd. Mina förberedelser nu är att jag tränar 5 dagar i veckan på gymmet och 2 dagar i veckan på sjukhuset med mina sjukgymnaster för att  få den bästa träningen samt att mitt ben skall hålla med min löparprotes. Det som jag tränar på sjukhuset är ben och bål, vilket tränas med RedCore band samt att jag tränar intervaller med motstånd (man sätter ett gummiband runt min midja och en av sjukgymnasterna springer bakom mig och bromsar mig). På gymmet tränar jag med att springa på löpband samt styrka för hela kroppen då jag behöver det för att orka hålla kroppen på rätt sätt. Jag har tänkt att börja springa utomhus nästa vecka då vädret börjar bli bättre, jag har en liten oro för att halka men jag får springa försiktigt.
Jag fick ett spännande mail igår från ett företag som ville hjälpa mig med träningen så jag skall ringa dit idag och kolla om vi kan hitta på något samarbete, kommer att återkomma till det imorgon, och JA jag ska bli bättre på att uppdatera denna blogg. Ha en underbar dag alla.. / Johan Holst
f991bfdc34a91b9f6d4ccbecaf09c895
The countdown has begun , it is almost exactly 3 months left to Göteborgsvarvet. And it is quite fragmented thoughts on how it will go, I will implement it is no doubt. But how time gets going enough to discuss, but I will do my best to get as good a time as possible. Have now realized that there will be blood, sweat and tears, the only question is in what quantity. My preparation now is that I exercise 5 days a week at the gym and 2 days a week in the hospital with my physical therapists to get the best training and that my leg will stay with my flex-run foot. What I practice in the hospital is legs and torso, which are trained with RedCore, and I train intervals with resistance (to put a rubber band around my waist and one of the physiotherapists running behind me and slows me). At the gym I train to run on the treadmill and strength for the whole body when I need it to be able to hold your body correctly. I’ve been meaning to start running outdoors next week when the weather starts to get better, I have a slight concern that the slip but I have to run gently.
I received an interesting email yesterday from a company that wanted to help me with training so I will call them today and see if we can find any cooperation, will come back to it tomorrow, and YES I will be better at updating this blog. Have a great day everyone .. / Johan Holst