Många människor använder orden ”motiverad” och ”inspirerad”…

Många människor använder orden ”motiverad” och ”inspirerad” lite omväxlande.

När jag försöker att motivera mig själv, nio gånger av tio driver jag mig att göra något som jag inte riktigt bryr mig så mycket om.
Motivation handlar om ”upp-psykning”, brösthöjande, mm. Du fattar poängen.
Inspirationen kommer från en helt annan plats. Ordet inspiration innebär att vara i ”modet”. När du ställt in ditt ”mode” är du naturligtvis kapabel till att göra vad som känns bäst. Du kanske gör saker som inte utåt sett är produktiva. Eller du kanske skriver en bok i 30 dagar. Hursomhelst, det är allt bra eftersom uppfyllelsen är slutresultatet.
Motivation, å andra sidan, har vanligtvis en hel del att göra med falsk tillväxt. Du tror att du borde göra något (utan att tänka på varför) och ofta leder det i riktning mot något som inte egentligen spelar någon roll. Det är vad du ”tänkt” att göra. Det är bara en bra idé, inte en passionerad, brinnande önskan som utgår från kärnan i din varelse.
Så motivation handlar om saker som du tror att du ska göra eller att du förväntas göra.
Inspiration handlar om att bli ”kallad” för att agera för att du är i direkt linje med den magnetiska, lysande potential som är med dig.

När du inspirerat dig vet du det, eftersom …

Livet känns lätt.

Du måste hålla dig tillbaka från att starta just nu.

Din passion brinner stadigt, inte bara som en linje.

Den upptar storleken på ditt mentala utrymme, det finns ingen vakans.

Du känner kallad att göra detta, känslan kommer från din kärna.

Du känner det i dina ben.

-Så vad säger du? Ska vi hitta på något idag?….