Måndagen är här och möjligheterna är många! / Monday is here and the possibilities are many!

Då var det måndag igen. Dagen som kommer med nya möjligheter.
IMG_20140413_091040
Möjligheten att starta om på nytt och möjligheten att göra allt rätt som man gjorde fel förra veckan, och i mitt fall så är det TRÄNING som står på schemat för hela veckan. Det börjar med att jag ska jobba nu på morgonen, sedan till sjukhuset och få lite behandling av mina ben samt att få min löparhylsa justerad kl 11:00. Förra veckan när jag sprang så gjorde det fruktansvärt ont i tibiaspetsen (kanten där man har sågat av skenbenet), så det skall han få kolla om han kan få bort, annars har jag ett omfattande problem, och problem tycker jag att jag har haft tillräckligt med.
Det har inte varit så fint väder i helgen vilket jag hade hoppats på så jag kunde åka lite motorcykel, och när jag ändå är inne på ämnet så: JÄVLAR vad folk kör på sina hojar nu, det är ju denna tiden som är mest olycksdrabbad då föraren tar ut son maskin och tror att det bara är ut och gasa, många kollar inte ens lufttrycket på däcken och vips så ligger dom där längs vägen om dom har tur vill säga! Med tanke på att jag är Mc-förare själv så vet jag precis hur man känner sig, man tar på sig ryggskydd, skinnstället, stövlarna, handskar och hjälmen, sedan är man odödlig, tror man i alla fall.  Nedan kommer ni får se en av de kortfilmer som har satt en otrolig tanke i min skalle, man ska köra försiktigt som sagt för ALLT kan hända även om sannolikheten kanske inte är på din sida!

http://www.youtube.com/watch?v=pF4dBPNCkwg

Så med detta skrivet så önskar jag er en underbar vecka och kör försiktigt alla MC-förare! / Johan Holst
—————————————————————————–
Then it was Monday again. The day that comes with new opportunities. The opportunity to start a fresh, and the ability to do everything right as they did wrong last week, and in my case it is TRAINING which is on the schedule for the whole week. It begins with me to work this morning, then to the hospital and get some treatment for my legs and getting my running socket adjusted at 11: 00. Last week when I ran so it did terribly sore in my bone (the edge where you have sawn off the tibia), so he will get to see if he can get away, otherwise, I have a major problem, and the problem I think I have had enough. It has not been so good weather this weekend and I was hoping for so I could ride a little motorcycle, and when I am on the topic, DAMN what people run on their bikes now, just this time on the year which is most high-risk when the driver takes out there machine and think that it’s just out and gas, many not even check the air pressure in the tires and they crash and laying on the way if they are lucky to say! Given that I’m a motorbiker myself so I know just how you feel, it takes on the back protector, leather, boots, gloves and helmet, and then you are immortal, it is believed, anyway. Abowe, you’ll see one of the short films that has put an incredible thought in my head, to drive carefully as I said for anything can happen even if the likelihood is not on your side!
So with this written so I wish you a wonderful week and drive carefully all motorbike drivers! /Johan Holst