Måndagar kan vara grova…

Jag tror inte att jag har träffat någon som tycker om måndagar speciellt mycket.

Varje dag är en ny möjlighet att börja om. Som idag är måndag, början på både en ny dag och en ny vecka, idag är det perfekta tillfället att ge dig själv en ren skiffer om du behöver det. Att leva i det förflutna och låta tidigare handlingar hålla dig tillbaka kommer du inte att få någonstans. Släpp igår och börja igen i dag. Här är hur:

Börja din måndag med en påminnelse till dig själv om dina mål, ambitioner och den person du vill vara. Ibland är det viktigt att påminna dig själv högt exakt vad du vill. Skapa ett mantra för dig själv och upprepa det till dig själv flera gånger under dagen.

Låt inte måndag vara en förlängning av söndagen, vare sig i attityd eller i handling. Idag är din dag att vara aktiv och produktiv. Gå upp tidigt, få lite träning och komma igång med det projekt du har tänkt att hantera. Att fortsätta att lägga ut saker tills ”senare” är en ursäkt som aldrig kommer att lyckas. NU är ditt ögonblick.

Det kanske viktigaste som en person kan göra är att visa uppskattning och tacksamhet för de saker de får. När du är tacksam och uppskattande finns det inget utrymme för surhet, besvikelse eller misslyckanden. När du rör dig hela dagen, säg “tack” till de saker som är underbara i ditt liv, allt från skönhet i naturen runt dig till vänlighet från andra till din egen kropp och själ.

Hur vill du starta din vecka?