Kan det inte sluta nu – Läkarbesök igen / Can it stop now, must visit the doctor again

En jobbig natt med lite sömn igen, och jag tror att det beror på mitt ben som inte vill bli riktigt bra. Försökte springa en runda igår men det gick inte alls, värken var enorm så idag blir det till att åka och träffa läkare som skall kolla mitt ben. Jag har fått en svullnad på högerben vid nedre muskelfästet av lårmuskeln, och det är en ganska kraftig svullnad då det står upp 1cm och är ca 3 cm i omkrets. Dessutom känns det ganska hårt så jag måste som sagt till läkaren och kolla då det inte är något riktigt illa. Jag tror inte att det är det men om jag skulle springa och stå emot smärtan för att sedan få reda på att det har blivit värre på grund av att jag har ignorerat signalerna då kommer det inte bli roligt. Jag vill verkligen it och springa nu, men dom sagt vi får se vad läkaren säger idag. / Johan Holst

image

A bad night with little sleep again, and I think it depends on my leg that does not want to be really good. Tried to go for a run yesterday but it did not work, the pain was immense so today it will be to go and see the doctor to check my leg. I’ve got a swelling on the right leg at lower muscle attachment of thigh muscles, and it’s a pretty severe swelling when standing up 1cm ​​and is about 3 inches in circumference. Moreover, it is quite hard so I need as I said go to the doctor and check it out once it’s not something really bad. I do not think it is, but if I run and resist the pain only to find out that it has gotten worse because of that I have ignored the signals then it will not be fun. I really want it and run now, but they said we’ll see what the doctor says today. / Johan Holst