Dags för förändring… / Time for change…

Denna veckan har varit allt utom bra enligt min egen mening, och då syftar jag främst på träningen samt löpningen.
På grund av den jobbiga smärtan i benet så har jag tvingat mig själv att vila, vilket har gjort mig gott på ett sätt men jag känner mig fruktansvärt lat och jag vet att vid nästa löpträning (vilket kan bli idag) kommer det vara tungt att komma igång.
Benet är fortfarande inte riktigt 100 okej men jag tror att jag kommer försöka springa lite idag även om det bara skulle bli en kilometer så har jag i alla fall försökt.
Det fungerade ju inte över huvud taget i onsdags då jag testade att springa för då var det bara smärtor och mitt psyke fick sig en riktig smäll, och jag började komma in i dåliga tankar om vad jag håller på med.
För det finns inget värre än när jag inte kan springa och jag inte kan påverka min återhämtning, jag känner mig så dålig och blir oerhört besviken på mig själv när det inte fungerar.
Jag vet att jag inte skall tänka så men det är inte så lätt när man är så fokuserad och har ett mål som man vill nå, då gäller bara ett sak och det är komma dit man vill, och man har inte tid att vila för det känns som ett steg i fel riktning.
Men nu är det slut på det och jag skall koncentrera mig till 100% på att komma tillbaka för att göra mina mål och nå mina resultat.
Kommer säkert att uppdatera er senare idag för hur det har gått med träningen.
Ja just ja, jag glömde att meddela om min utmaning till RIX FM gänget och jag har fortfarande inte fått svar om det är någon av dom som vågar utmana mig till midnattsloppet, men vi får se under kommande vecka!
/ Johan Holst
140512_Johan_Holst_5

Time for change..
This week has been anything but good in my own opinion, which I mean mainly the training and the run.
Because of the terrible pain in my leg so I forced myself to rest, which has done me good in a way but I feel terribly lazy and I know that at the next running training (which can be today) will be hard to get started.
The leg is still not quite 100 okay but I think I will try to run a little today even if it would be just one kilometer so have I at least tried.
It worked of course not at all on Wednesday when I tried to run because then it was just pain, and my psyche got a real bang, and I started to get into bad thoughts about what I’m doing.
For there is nothing worse than when I can not run and I can not influence my recovery, I feel so bad and getting extremely disappointed in myself when it does not work.
I know I should not think so but it’s not so easy when you are so focused and have a goal you want to reach, then just have a thing and it’s getting to where you want, and you do not have time to rest for the feels like a step in the wrong direction.
But now is the end of it and I will focus 100 % on getting back to make my goals and achieve my results.
Will surely update you later today how it has gone with the training.
Oh yeah, I forgot to inform about my challenge to RIX FM gang (swedish radio show hosts) and they still have not answer if it is one of those who dare to challenge me to the midnight run, but we’ll see next week!
/ Johan Holst