Kämpar man så når man sitt mål../ Struggling, you will reach your goal..

Jag har varit på sjukhuset några gånger de senaste dagarna och det är inte för att jag har varit sjuk utan för att träffa mina sjukgymnaster så dom skulle kolla steglängden samt träna upp min lårmuskel på höger ben. Som sagt vi börjar med NMES/Muskelstimulering med en Cefar Rehab X2, och den fungerar som så att den skickar in “stötar” i muskeln så den spänner sig, och det gör jag medan jag sitter på kanten av britsen och har vikter längst mer på protesen och ska sträcka upp benet så det blir rakt och så håller man på 4×10 repetitioner. Sedan blir det till att sätta på sig viktbälte och gå med “fallsteg” vilket gör att hela låret får sig en aktivering, hade lite problem med det då min proteshylsa skavde i knävecket, men vi kallade på en ingenjör som fick komma och justera lite så den inte skulle gör mig illa, dom fick helt enkelt kapa 1,5cm runt om hela hylskanten, så nu är den bra. Efter det så var det att lägga sig på britsen igen för att använda Redcore band vilket är att banden är upphängda i taket och man jobbar med sin egen vikt, så vi började med att köra en variant av den berömda “plankan” fast jag skulle ha knävecken lite böjda. Och det skulle jag ha bara för att låren skulle få jobba lite mer aktivt, och tro mig det fick dom göra, så det fick jag hålla på med ett tag. Sedan blev det att ta på löparprotesen och gå till löpbandet, där filmades mina löpsteg och vi analyserade löptekniken. Vi kom fram till efter ett tag att jag skulle försöka springa lite mer på tå/mellanfot med min vänsterfot så kommer jag utnyttja energin bättre och orka mer. Så nu när jag skall till gymmet och träna så kommer det bli lite att tänka på. Men som jag brukar säga, tränar man tillräckligt mycket och håller ut så kommer man nå sitt mål till slut! / Johan Holst
wpid-Screenshot_2014-01-30-07-11-09.png wpid-DSC_0342.jpg

I have been in hospital a few times the past few days and it’s not because I ‘ve been sick, but to meet my physical therapists so they could check out the step length and train up my thigh muscle on the right leg. That said, we begin with NMES/Muscle stimulation with a Cefar Rehab X2, and it works like to send in “shock” the muscle so it spans, and so do I as I sit on the edge of the bunk and have weights at the prosthesis and shall extend up the leg so it is straight and do so for 4×10 repetitions. Then it gets to putting on weight belt and go with “appropriate steps” causing the entire thigh gets a activation, had little trouble with it then my prosthetic socket chafed at the knee, but we called in an engineer who had to come and adjust a little so it would not hurt me, they were simply cut 1.5 cm around the entire sleeve rim, so now it’s fine. After that, it was to lie on the table again to use Redcore band which is that the bands are suspended from the ceiling and I working with my own weight, so we started to run a variation of the famous “plank” though I would have knees slightly bent. And that I would have just to thighs would have to work a bit more active, and believe me it made ​​them do, so I got involved with for a while. Then it was to take on Flex-Run foot and go to the treadmill, there they filmed my running style, and we analyzed the running technique. We concluded after a while that I would try to run a little more on the toe/metatarsal on my left foot so I will use energy better and have more energy. So now that I’m going to the gym and work out, it will be a little to think about. But as I say, do you train enough and persevere, then you reach your goal at the end! / Johan Holst