Just nu känns de långt bort, men det ska gå / Right now they feel far away, but it should go

Idag vaknade jag ganska lätt måste jag säga, gick upp kl 06:00 ut på en 20 min promenad vilket var väldigt uppfriskande trots minusgraderna. Man känner sig lite piggare om man får röra sig på morgonen och humöret blir otroligt mycket bättre så man känner sig piggare än tidigare. Jag var och tränade igår vilket gick sådär, styrkan sitter där den ska men löpningen smärtade mer än någonsin, det som kändes mest var att det blev ett otroligt tryck på fibula (vilket är det smala benet i ett underben) igår vilket vanligtvis inte brukar påverka mig så mycket men det gjorde fruktansvärt ont så jag var tvungen att avbryta min löpning. Med tunga steg och en besvikelse så gick jag hem och det enda som fanns i mina tankar var att inte ge upp oavsett vad som än händer, visst jag skall erkänna att det kom upp ett antal gånger “hur ska detta kunna gå”, men för att nå framgång måste man uppleva motgång så jag får kämpa på så gott jag bara kan , för jag ska klara det.
Idag ska jag till Rehab och “gåskolan” för att få lite tips angående mer effektiv träning för mitt högerben då jag måste få upp muskulaturen igen. Klart det finns muskler men jag får kommentarer ibland om att det syns att mitt högerlår har blivit  lite smalare vilket är sant och inte så konstigt med tanke på att det inte används på samma sätt som vänster, men det skall ändras. Jag har funderat några dagar på hur jag skall vända mina negativa tankar, det har varit i några dagar som jag inte sett saker som positiva och det är något som jag måste vända så snart jag bara kan, för om jag lever med positiva tankar så kommer livet att bli lättare och jag kommer vara en gladare människa, och för att uppleva otrolig lycka måste man ha upplevt sorg/smärta och tro mig, det har jag gjort så nu är målet satt både fysiskt och psykiskt. Hoppas att ni får en underbar dag / Johan Holst
Untitled-8
Today I woke up pretty easy , I must say , got up at 6:00 on a 20 min walk which was very refreshing despite the minus degrees. You feel a little more alert if you get moving in the morning and the mood becomes incredibly much better so you feel more energetic than before. I was and trained yesterday which went like that, the strength is where it should but the run hurt more than ever, it seemed the most was that it was an incredible pressure on the fibula (which is the thin bone of the lower leg) yesterday which usually do not affect me so much but it was in terrible pain so I had to cancel my running. With heavy step and a disappointment so I went home and the only thing on my mind was to not give up no matter what happens, I will certainly admit that it came up a number of times “how will this be possible?,” but for to achieve success you have to experience adversity so I have to struggle on as best I can, for I will do it.
Today I’m going to rehab and ” Walking School ” to get some tips on more effective workout for my right leg when I have to get up the muscles again. Clearly there’s the muscles but I get comments sometimes that it appears that my right thigh has become a little narrower which is true, and not surprising given that it is not used in the same way as the left, but it should be changed. I’ve thought a few days on how I will turn my negative thoughts, it’s been a few days that I have not seen things as positive and that is something that I have to turn as soon as I can, because if I live with positive thoughts will life will be easier and I will be a happier person, and to experience incredible happiness , one must have experienced grief/pain and believe me, I’ve done that so now the goal is set, both physically and mentally. Hope you have a wonderful day / Johan Holst