Fler blickar och fräckheter / More looks and filthy things

När jag var och tränade igår så var det ganska mycket folk på gymmet vilket inte är så konstigt, delvis för att alla ska “må så mycket bättre” nu när det nya året börjat, vilket är bra i och för sig om man klarar av att träna regelbundet, för styrka och fysiskt uthållighet är inget man kan lagra utan det behövs tränas!.
När jag kom till gymmet möttes jag av många blickar och jag gjorde som jag brukar, gick till löpbandet satte min telefon samt vattenflaska intill displayen för att visa att just det löpbandet är upptaget, satte mig ner vid en stol som jag placerar näst intill exakt 4 decimeter intill löpbandet. När jag håller på att fixa till min löparprotes så den sitter ordentligt går en person bara rakt förbi mig och ställer sig på löpbandet och börjar springa. Jag sitter bara och tittar för jag blir lite förvånad, det tar ungefär 1 min innan en annan person går fram till den på löpbandet och frågar: -Du ser inte att han har ställt sin flaska och telefon där och byter om för att han ska springa eller?. Personen i fråga stannar bandet tittar på mig och bara suckar sedan går sin väg med bestämda steg.
Okej att det tar ca 1,5 minut för mig att få till benet så jag inte skadar mig men fräckheten att inte ens fråga om jag ska springa eller om jag var klar, jag förstår att det finns så mycket ilska och konflikter i samhället när jag upplever sådana här saker mer och mer.
Träningen gick ganska bra, det gjorde ont att springa men jag tror att jag kommer att få utstå en del smärta när jag springer, så det är väl bara att bita ihop och försöka hålla ut.
När jag körde styrka insåg jag att jag har tappat otroligt mycket muskulatur i högerbenet, när jag sätter mig i maskinen för att träna låren så skakar hela jag när det kommer till högerbenet. Inte bara för att det gör ont utan för att jag inte har den riktiga kraften kvar att sträcka ut benet med lite vikter, jag fick plocka bort ALLA vikter och även då var det jobbigt. Så nu blir det ganska mycket fokus på att väcka benet till liv igen!.
Nu blir det till att dricka lite kaffe så ha en underbar dag alla / Johan Holst
DSC_0178

When I was training yesterday and it was quite a crowd at the gym, which is not surprising, in part because everyone will “feel so much better” now that the new year has started, which is great in and of itself if you manage to exercising regularly, for strength and physical endurance is not something you can store without the need to train!.
When I got to the gym I was greeted by many looks and I did as I usually do, went to the treadmill put my phone and water bottle next to the display to show that the particular treadmill is busy, I sat down on a chair that I place almost exactly four decimetre adjacent treadmill. When I’m about to fix my flex-run foot so it sits properly, a person just straight past me and gets up on the treadmill and start running. I just sit and watch because I get a little surprised, it takes about 1 min before another person walks up to the treadmill and asks: – You do not see that he has directed his bottle and telephone there and get changed because he will run or?. The person in question, it stops looking at me and just sighs then goes his way with determined steps .
OK, it takes about 1.5 minutes for me to get to the bone so I did not hurt myself but the audacity to not even question whether I should run or if I was done, I understand that there is so much anger and conflict in the community when I experiencing things like this more and more.
The workout went pretty well, it hurt to run but I think I will have to endure some pain when I run, so it’s probably just bite the bullet and try to hold out.
As I drove strength, I realized that I have lost an incredible amount muscle right leg when I sit in the machine to work out your thighs so shakes the whole I when it comes to the right leg. Not just because it hurts but because I do not have the real power left to stretch the leg with some weights, I did pick off ALL weights and even then it was tough. So now it’s pretty much focus on bringing the leg back to life!.
Now it gets to drink some coffee so have a wonderful day everyone / Johan Holst