Inte riktigt 100 men ärlig / Not quite 100 but honest

Känner mig inte riktigt 100% bra i kroppen ännu då min rygg fortsätter att göra ont, frågan är om det kommer att bli värre om jag går till gymmet och tränar lite lätt.
Jag ska prova att springa lite idag i eftermiddag/kväll så får jag se hur det går om jag får avbryta eller inte, jag tror inte att jag behöver avbryta på grund av ryggen i alla fall, men det kommer att visa sig. För övrigt mår jag förhållandevis bra och jag försöker ta mig igenom vardagen, blir dock småsaker som jag har märk kommer att bli vardagsproblem om man säger så, och det är ju saker som att det gör ont i benet och att de kommer nästan alltid vara något skavsår eller liknande med stumpen. Så nu har jag mer eller mindre accepterat det och försöker fokusera på de stora målen som att få igång muskulaturen i benen samt få min löpning att bli så bra som möjligt. Helt otroligt egentligen hur det kommer sig att just jag skulle få idén att springa Göteborgsvarvet, jag ska vara helt ärlig och erkänna att om jag inte hade skadat mitt ben så hade jag aldrig sprungit, inte ens kommit på tanken. Men jag tror att när man råkar ut för vissa saker i livet så får kanske en del “oviktiga/vanliga” saker stor betydelse, så jag har tagit bort foten och ersatt den med en protes och jag SKA få det att fungera som om jag hade en frisk fot som många andra.
Jag tror att om jag bara tränar tillräckligt hårt och har ett bra driv (och kanske är lite knasig) så kommer jag att lyckas, och om jag lyckas så kan jag nästan lova att det kommer säkert någon ny galen utmaning efter det här. Så idag kommer det att bli träning och efter träningen blir det till att köra ett “maxpass” på mina ben med min Compex Wireless.
Så jag önskar er alla en underbar dag / Johan Holst
traning
Feeling not quite 100% good in my body, my back continues to hurt, the question is whether it will get worse if I go to the gym and working out lightly.
I’ll try to run a little today in the afternoon/evening so I can see how it goes, if I may interrupt or not, I do not think I need to cancel due back anyway, but it will turn out. Incidentally, I feel relatively good and I’m trying to get through everyday life, however small items that I have noticeable will be the everyday problems if you say so, and it’s things like that it hurts in my leg and that they will almost always be something chafing or the like with the limb. So now I’ve more or less accepted it and try to focus on the major objectives like getting up and running muscles in my legs and get my running to be as good as possible. Unbelievable really how it is that right I would get the idea to run Göteborgsvarvet, I’ll be completely honest and admit that if I had not injured my leg , I had never run, not even arrived at the idea. But I think that when you encounter certain things in life so maybe get some “unimportant/ordinary” things of great importance, so I ‘ve removed the foot and replaced it with a prosthetic and I WILL get it to work as if I had a healthy foot as many others.
I think if I just train hard enough and have a good chance (and maybe a little weird), I will succeed, and if I succeed, I can almost promise that it will certainly any new crazy challenge after this. So today, there will be training and after training will be to run a “max run’ on my leg with my Compex Wireless.
So I wish you all a wonderful day / Johan Holst