Aj nu hände det igen. / Ouch now it happened again

Jaha då var det dags igen, råkade snubbla till lite imorse och som vanligt när jag gör det så händer det något med benet, och mycket riktigt så blev det ett litet skärsår i knävecket igen. Det blev inte stort men tillräckligt för att behöva ta loss protesen och tvätta rent från blodvite, det som kan vara bra är att det sitter ganska så “bra” att jag tror inte löparhylsan kommer att skava där så jag kan nog springa idag ändå. Jag ska springa utomhus idag så det ska bli skoj att se hur mycket man orkar springa, det är ju stor skillnad på att springa på ett löpband och springa ute. Det är mer krävande psykiskt att springa inne på ett löpband men enklare då bandet sköter själva “frånskjutet” åt benen. Så idag blir det lite av ett test, tror inte att jag kommer springa så långt men det kommer bli en början och det ska bli längre för var dag från och med nu.
Ikväll kommer jag att ha en föreläsning, och det på Actic (Stadsparksbadet) kl 19 för den som vill komma och lyssna, fokus ligger på motivation/inspiration och hur man hittar sina stöttepelare för att klara av vissa situationer bättre i livet, och det är GRATIS.
Det som är roligt med föreläsningarna är att man sprider kunskap och många får fråga om saker dom inte vågar fråga innan, som till exempel man kanske inte frågar en amputerad direkt: -Hur är det att ha ett ben?, vad hände?, hur kollar alla på dig? mm.
Det finns många frågor och otroligt många bra svar och det märks att nästan alla blir på något sätt berörda när dom går ifrån mina föreläsningar.
Nu blir det till att ladda kroppen med lite energi innan jag ska springa sedan så hoppas att ni har en underbar dag / Johan Holst
QUOTE2
Well here we go again, happened to stumble a bit this morning and as usual when I do it so something is happening with the leg, and sure enough there was a small cut at the knee again. It was not huge but enough to have to remove the prosthesis and wash clean of bloodshed, it might be good is that it sits quite so “good” that I do not think running socket will chafe there so I can probably run today anyway. I ‘ll run outdoors today so it will be fun to see how much I can run, it’s a big difference between running on a treadmill and run outside. It is more demanding mentally to run inside on a treadmill but easier when the band takes care of itself  “push off ” to the legs. So today will be a bit of a test, do not think I will run so far but it will be a beginning and it will be longer every day from now on.
Tonight I will have a lecture, and its on Actic (Stadsparksbadet) at 19 for those who want to come and listen, focus is on motivation/inspiration and how to find their mainstay to handle certain situations better in life, and it is FREE.
The fun of the lectures is to spread knowledge and many may ask about things they do not dare to ask before, such as one may not ask an amputee directly: How is it to have one leg? , What happened? , How checks all on you? etc. .
There are many questions and an incredible number of good answers and it shows that almost all somehow become concerned when they go away from my lectures.
Now it will be to recharge the body with little energy before I run then so hope you have a wonderful day / Johan Holst