Hur tänker du?

Johan Holst Photo: Marcus Ronnemar
Positivt tänkande är en av de mest rekommenderade teknikerna i allas framgångsböcker. Det är också en av de svåraste att uppnå på grund av de ständiga åtgärderna du måste vidta för att hålla någon eller alla tankar positiva. Vi har inte bara självhjälps- och framgångsböcker som berättar att detta är ett korrekt sätt att få framgång, men vi har också psykologer som ger oss bevis för att positivt tänkande gör att vi kan nå framgång i vårt arbetsliv.

Det finns undersökningar som visar att ”glada människor” är mer nöjda med sina jobb och säger att de har större självständighet i sina uppgifter. De utför inte bara sina uppgifter bättre utan man tror att lyckligare arbetsmiljöer tenderar att uppmuntra anställda att vara mer produktiva, villiga att ta risker och modiga nog att lägga till sina egna åsikter och kommentarer till sitt arbete. Så om en lycklig arbetsmiljö ger ett företag stor framgång, varför kämpar vi alla med att försöka tänka mer positiva själva?

Tja, svaret är ganska enkelt. Vi är rädda. Vi kämpar med vår självkänsla varje dag. Vi är alla rädda för att vi kommer att få ett negativt resultat. Många försöker söka professionell hjälp för att åtgärda detta “funktionshinder” för att hålla sig positiva i vardagen, och många försöker ta övningar från böcker. Alla är fantastiska, men vi utmanas alla konsekvent. Det är mycket vanligt att arbeta på ett mer positivt sätt att tänka i några månader, då skickar en negativ händelse i vårt liv tillbaka dit vi var i början. Ständiga övningar och övning är det bästa alternativet för att behålla förmågan att tänka positivt och uppnå framgång på arbetsplatsen.