Hur känner du dig?


Vår önskan att känna sig behövlig är knuten till vår sociala natur. Människor vill känna sig behövliga, närmare bestämt vill de känna att de är en viktig medlem i vad som helst sociala eller kulturella grupper de relaterar till. Detta är en naturlig känsla som har utvecklats i människor för att säkerställa att de bibehåller en användbar roll i sina sociala och kulturella grupper.

Men den här känslan kan komma ur kontroll när vi blir alltför känsliga för upplevda smärtor eller hot mot våra roller i våra sociala grupper. Vår självkänsla spelar också en roll i detta. Som jag har diskuterat i andra inlägg är självkänsla relaterat till våra roller i de kulturella och sociala grupperna vi identifierar med. När vi känner oss så djupt knutna till en viss social eller kulturell grupp som uppfattar hot mot den har synliga effekter på vår självkänsla och humör, kan det vara en bra idé att hitta ett mer omfattande och varierat nätverk av aktiviteter, grupper och sociala eller kulturella identiteter att relatera till. Således när en identitet uppfattas som hotad (i själva verket är det vanligtvis inte btw, du uppfattar det bara som det) Vi har ett mer omfattande nätverk vi får självkänsla och identitet från.