Det ger så mycket glädje att hjälpa andra!

Jag bara älskar att få vara hjälptränare till Handigolfen på Borås GK, det ger så mycket glädje!

Vissa människor känner sig obekväma att prata med personer med funktionshinder. En anledning är att vissa människor är ledsna för personer med funktionsnedsättning, och antar att de är bittra om sina funktionshinder. Det här är inte sant i många fall. Massor av funktionshindrade känner att deras liv är berikade av sina erfarenheter med funktionshinder.

En annan anledning till att vissa människor är obekväma kring personer med funktionshinder är att de är rädda för att de kommer att “säga fel sak”. Men det är inte en stor sak för de flesta personer med funktionshinder. Vad som är viktigt är att du respekterar personen och ser dem bortom deras funktionshinder.

Gör inte antaganden om människor eller deras funktionshinder. Anta inte att du vet vad någon vill, vad han känner, eller vad som är bäst för honom. Om du har en fråga om vad du ska göra, hur man gör det, vilket språk eller terminologi som ska användas, eller vilken hjälp som erbjuds, fråga honom. Den personen ska vara din första och bästa resurs, och framför allt tala normalt.
Vissa människor har en tendens att prata högre och långsammare till personer med funktionsnedsättning. gör det inte. Anta inte det för att en person har ett funktionshinder, att han också har en kognitiv funktionsnedsättning eller är hörselskadad. Till exempel kan en person med cerebral parese använda en rullstol, ha okontrollerade överkroppsrörelser, har svårt att tala och har ändå mycket bra hörsel, kognitiva förmågor och intelligens.

Fråga innan du hjälper. Innan du hjälper någon, fråga om han/hon vill ha hjälp. I vissa fall kan en funktionshindrad kämpa, men han/hon är bra och föredrar att fullfölja uppgiften på egen hand. Följ personens ledtrådar och fråga om du inte är säker på vad du ska göra. Och du får inte förolämpas om någon avvisar ditt erbjudande om hjälp.

Jag är själv funktionshindrad och gillar inte alltid att man tar för givet att jag behöver hjälp, men ibland måste även jag be om det!
(jag tror jag har allas tillåtelse att lägga ut bilden, annars lär jag få höra detta på nästa träning haha)