– Det är dags att inse det nu…


Tror du på dig själv? Oavsett om ditt svar är “inte alltid” till “knappt någonsin”, är du inte ensam.
Alltför många människor nöjer sig med liv som ligger långt under deras potential, i stor utsträckning för att de inte tror på sig själva. Det var en tid då jag inte trodde på mig själv, och jag kan säga att brist på tro på mig själv var källan till många om inte de flesta av mina problem i livet.

Det sätt som jag ser det nu är dock att ingen av oss föddes för att leva i oro, ångest, stress och smärta. Vi existerar inte på den här jorden för att genomföra småsaker… vi är här för att skina med vårt ljus. Ett geni bor i dig eftersom det bor i alla. Det är ditt speciella märke av geni … det är därför du är satt på denna planet för att komma fram i världen.

Att inte tro på dig själv kommer bara att fortsätta bringa olycka i ditt liv. Att vara ditt sanna jag kan kräva lite extra modighet från din sida, men det är nyckeln till att omfamna allt skönhetslivet har att erbjuda dig.

Så släpp av behovet att vara perfekt. Släpp av vanan att oroa sig för vad andra tycker om dig. Släpp av vanan att gömma sig bakom väggarna eftersom du är rädd för att ses.

Tro på dig själv med hela ditt hjärta och själ. Enkelt uttryckt, du är verkligen fantastisk … det är dags att du helt anammat den sanningen ..