Det gäller att ta hand om sig..

Vi går alla igenom tider i våra liv när vi är så upptagna att vi helt glömmer “egenvården”. Mellan tidsfrister på jobbet, att ta hand om barn, betala räkningar, laga mat och så många andra ansvarsområden att jonglera, det kan tyckas nästan omöjligt att de flesta dagar passar i tid för att ta hand om dig själv.

Det är ganska ironiskt, men de mest livliga årstiderna i livet är de viktigaste tiderna för att vara säker på att vi tar hand om oss själva. Att göra små saker för att hjälpa dig att känna dig uppdaterad och ta hand om är ett bra sätt att hjälpa dig inte känna sig utbränd.

Livet har aldrig varit enkelt men saker i dagens värld har på ett eller annat sätt blivit oändligt mer komplicerade än tidigare och på något sätt sprutar de problem som generationerna tidigare inte behövde hantera. Detta framgår av den plötsliga spridningen av termer som mellanlivskrisen, kvartskrigskrisen, utbrändhet och depression, som ligger på gränsen till att de används så ofta i vardagssamtal som vi inkluderar vokaler i vårt tal.   Det är svårt att veta om den ökande förekomsten av stress orsakas som en naturlig följd av att världen utvecklas till något mer komplicerat snabbare än vi är utrustade med att förstå eller hantera eller ett resultat av okunnighet hos människorna eller en faktisk ökning av kvalitet och mängd stressfaktorer i miljön som omger oss. Ett bra ställe att börja förstå källan till problemet är genom att observera hur det manifesteras på olika sorters dagliv.

När man tänker på stress på arbetsplatsen, innehåller de vanliga klagomål som ofta dyker upp (men inte exklusivt)

“Mina överordnade förstår mig inte.”
“Jag har inte friheten att arbeta som jag vill.”
“Jag är överarbetad och underbetald.”
“Underordnade är inkompetenta.”
“Jag måste möta orealistiska tidsfrister.”
“Det arbete jag gör är inte meningsfullt.”

Vad som gör situationen värre är att det blir en ond cykel som är en tuff plats att komma ifrån; när du börjar känna att du är underuppskattad eller att arbetet du gör inte är meningsfullt, är det svårt att motivera dig själv att arbeta hårt. En sak matar in i en annan, och stress är inte längre stress, men något mycket större och skrämmande. Det är här behovet av stresshantering på arbetsplatsen blir avgörande. Det är i grund och botten en form av självomsorg där man lär sig de färdigheter som krävs för att klara stressen på jobbet.

Logiken är enkel: en glad person är en bättre medarbetare.