Det börjar bli jobbigt nu / It’s getting tedious now

Igår var jag på sjukhuset och träffade min Ingenjör Linus som hjälpte mig att justera min löparhylsa som har klämt så mycket att jag har fått en svullnad på högerbenet ovanför knät.
När jag testade hylsan efter justeringen så gjorde det fortfarande ont men jag ska ju vila till måndag och då borde benet inte vara så ömt. Om det skulle vara så att jag inte får bort svullnaden kommer vi att kapa lite till på hylsan för att få den att gå precis under det ömma området.
Risken när man tar bort material runt knät är att jag kan förlora en del stabilitet, men om det är som vi tror så skall jag kunna springa även om vi kapar en centimeter till på vardera sida.
Men som sagt jag får vänta till måndag och se hur mitt ben mår, sedan blir det till att börja ta upp löpträningen igen.
Inatt sov jag inte så jättebra då jag vaknade hela tiden, till slut gav jag upp så jag la mig i ett varmt bad kl 05:00 för att lugna kroppen lite, vilket fungerade, så jag badade i 30 min för att sedan gå och lägga mig en liten stund innan klockan ringde 06;30 och det var dags att gå till jobbet.
Jag fick även ett mail av en tjej som driver en bloggportal som skall vara en av Sveriges största/bästa portal inom träning/hälsa, hon vill att jag skall börja blogga där (det vill säga att jag skall flytta min blogg dit) men jag vet inte riktigt om jag vill och om det är rätt forum för mig.
Jag vill ju kunna skriva vad jag vill och hur jag vill, och en fördel med att ha en “egen” blogg är att det är jag som bestämmer vad som skall synas på min blogg och mina läsare slipper reklamen runt om, men det har ju också sina fördelar med en bloggportal och det är ju att jag kan nå ut till fler läsare. Jag vill bara inte att det skall bli en blogg som vilken annan, den här handlar om mig och min återhämtning tillbaka till livet. Så jag skall kontakta henne och se vad dom erbjuder för att jag skall flytta min sida, så om ni har några synpunkter på en eventuell flytt av bloggen så får ni gärna kommentera eller maila till mig om hur jag skall göra.
Idag efter jobbet blir det att gå till gymmet och träna lite, jag har lite problem med uppvärmningen bara för jag kan ju inte anstränga mitt ben så mycket, men jag får komma på något som får igång pulsen ordentligt.
Det kommer att bli ett träningspass för överkroppen och sedan blir det ett pass hemma för benen med min Compex Wireless.
Känner att jag måste träna ordentligt nu för jag tycker att det är riktigt tråkigt att inte få springa och hålla igång som jag vill.
Men skam den som ger sig / Johan Holst
wpid-wp-1400305732622.jpeg

Yesterday I was in the hospital and met my engineer Linus who helped me adjust my runningsocket that has squeezed so much that I got a swelling on the right leg above the knee.
When I tested the sleeve after the adjustment so did it still hurt but I’m supposed to rest until Monday and then the leg should not be so tenderly. If it would be that and I can not remove the swelling, we will cut a little into the barrel to get it to go just under the sore area.
Risk when you take away material around the knee is that I may lose some stability, but if it is that we believe I will be able to run even if we cut an inch to either side.
But as I said I have to wait until Monday and see how my legs feel, then it will be to begin to take up training and running again.
Last night I did not sleep so great when I woke up all the time, eventually I gave up so I put myself in a hot bath 05:00 to soothe the body a little bit, which worked, so I swam for 30 minutes and then go to bed me a little while before the bell rang 06:30 and it was time to go to work.
I even got an email from a girl who runs a blog portal which will be one of the biggest/best portal in fitness/health, she wants me to start blogging there (that I should move my blog there) but I not really know if I want and if it is the right forum for me.
I want to be able to write what I want and how I want, and a benefit of having your “own ” blog is that it is I who decides what will appear on my blog and my readers do not have the advertising around, but it has the its advantages with a blog portal, and it’s that I I can reach out to more readers. I just do not want it to become a blog like any other, this is about me and my recovery back to life. So I will contact her and see what they offer for me to move my page, so if you have any comment on a possible relocation of the blog and you’ll feel free to comment or email me about how I should do.
Today after work it will be to go to the gym and work out a bit, I have some problems with the warmup, because I can not strain my leg so much, but I’ll come up with something that gets my heart rate up and running properly.
There will be a workout for the upper body and core, then it gets a pass home for the legs with my Compex Wireless.
Do I have to train properly now because I think it is really sad to not get to run and keep running as I want.
But shame on giving up / Johan Holst