Datum är spikat, samt smärtan är enorm! / Date is nailed, and the pain is huge!

Idag så vaknade jag med världens huvudvärk, och jag vet inte riktigt varför jag har det om jag skall vara ärlig, har iofs sovit dålig dessa nätter på grund av smärtor i benet men jag har ätit som man ska, vi får hoppas på att det går över snart.
Igår blev det som sagt en vilodag, och det är ju självklart att just den dagen jag vilar benet och inte kan ha på mig protesen så skall det vara en av de finaste dagarna, så man kände sig som en inlåst fånge.
Men idag är benet bättre i alla fall, inte helt bra dock då jag har ont i knävecket där jag har ett sår efter sviterna i onsdags, sen är det på min yttersida av knät, eller lite ovanför vid muskelfästet om jag ska vara mer noggrann, det är där som båda proteshylsorna ligger emot så det är inte så mycket jag kan göra åt det men det har blivit någon typ av förhårdnad om jag säger så, det är som om jag har fått en lårkaka fast på ett ställe som är lite större än 3 cm.
Är inte helt säker på vad jag skall göra åt det men det gjorde så pass ont i onsdags när jag sprang så jag var tvungen att avbryta, frågan är om det “bara” är att träna på och det försvinner om ett tag eller om jag skall gå till läkaren och fråga vad jag skall göra, han kommer säkert skicka mig på röntgen och då tar det minst en månad innan jag har svaret och då är det redan för sent, tyvärr men det funkar ju så i vårat samhälle idag.
Jag kommer att prova löpning idag även om det bara blir 5 kilometer, och jag kommer prova på ganska plan mark så jag slipper alla backar som påfrestar knävecket otroligt mycket.
Finns ingen orsak att förstöra benet mer än vad det är så jag kommer som sagt springa på väldigt plan mark.
Något roligt som har hänt är att vi har spikat ett datum för Kebnekaise och det kommer bli 22-24 Augusti och vi blir 7 personer totalt, jag kommer presentera mitt team som skall med upp på toppen lite senare, och för de som känner detta gäng kommer att få sig en chockj om hur jag har fått med mig dessa på den här idén.
Jag kommer att införskaffa mig en GoPro kamera så allt kommer att dokumenteras både inför, under samt efter resan, så det kommer att kunna bli en rolig sak att titta tillbaka på.
Nej nu blir det lite frukost, skriver lite senare / Johan Holst
kebnekaise13

Date is nailed, and the pain is huge!
Today I woke up with the world’s headache, and I do not really know why I have it if I must be honest, I have not slept so much because the pain in my leb but I have eaten as I should, I hope that it will pass soon.
Yesterday, as I said, I had a day off, and it ‘s obvious that on that day I rest the leg and can not wear my prosthesis so it must be one of the finest days, so it felt like a prisoner locked up.
But today, the leg is better anyway, not quite good however since I have pain in the back of the knee where I have a wound after Wednesdays training, then it’s on my front page of the knee or a little above the muscle attachment if I should be more exact, that is where both prosthetic sockets is received so there is not much I can do about it but it has become some kind of induration if I say so, it ‘s like I ‘ve got a hard punch on the leg fixed in one place that is a little larger than 3 cm.
Is not quite sure what to do about it but it did so hurt so much last wednesday when I ran so I had to cancel, the question is whether it is “only” to practice on and it disappears for a while or if I should go to the doctor and ask what to do, he will surely send me the x-rays and then it takes at least a month before I have the answer and then it is already too late, unfortunately, but it works after all so in our society today.
I will try running today even if it is just five kilometers, and I will try on pretty level ground so I do not have any hills that strains the popliteal incredible deal.
Is no reason to destroy the bone more than what it is so I will say that run on very flat ground.
Something funny has happened is that we ‘ve nailed a date for Kebnekaise (highest mountain in Sweden) and it will be August 22 to 24 and we get 7 people in total, I will introduce my team to be up on top a little later, and for those who know this thread will get themselves a chock about how I have been with me these on this idea.
I will procure me a GoPro camera so everything will be documented both before, during and after the trip, so it will be able to be a fun thing to look back on.
No, now it gets a little breakfast, writes a little later / Johan Holst