då hände det igen! / it happend again!

Fick många reaktioner och svar på om vad jag skrev igår och det är alltid roligt att läsare orkar maila till mig angående åsikter. En sak är vi alla ense om i alla fall och det är att det måste bli hårdare straff/lagar vad det gäller våld i samhället.
Nog om våldet, Igår så fick jag lite tid över efter jobbet så jag gick ner i garaget och polerade motorcykeln lite så den skall skina ordentligt när man åker.
2014-03-31 16.47.32
När jag kom till jobbet idag haltade jag in på grund av att jag har fått ont på utsidan av mitt knä (protesen tar upp ganska mycket belastning där), vet ej riktigt varför det har blivit sår. Löparhylsan skaver inte där så det är inte den som orsakar allt, utan jag kan gissa på att det är den vardagliga hylsan, man jag vet inte till 100% som sagt. Jag antar att jag får gå till sjukhuset och få hylsan justerad eller så får dom gjuta en ny som sitter bättre. Det som är mitt stora problem är ju att benet ändrar form lite beroende på årstid mm. så när det väl börjar strula så brukar det strula ordentligt, och det är otroligt jobbigt om jag får säga vad jag tycker.
Det har gått så långt så att jag har fått 2st sår på benet som har lite svårt att läka då jag är tvungen att använda protesen till vardags, och ja det kanske är lätt att tänka, -Ta av protesen då!.  Men den är en del av mig och varje gång jag inte kan använda den känns det som om jag är tillbaka på ruta ett efter operationen, och det är fruktansvärt jobbigt.Men jag får hålla ut, tänkte gå och träna efter jobbet idag för jag måste få igång löpningen på allvar vad det gäller distansen. Det är ju bara lite mer än en månad kvar till 21km ska avverkas. Så det är hårdträning som gäller nu och inte en massa onödigt skit i kroppen.
Det gäller bara att tejpa benet rätt så kommer det att hålla (hoppas jag).
Ha en underbar dag alla / Johan Holst
2014-03-26 17.08.36
It happend again!
Got many reactions and responses to what I wrote yesterday and it ‘s always fun to readers bothered to email me about opinions. One thing we all agree on anyway, and that is that there needs to be harsher penalties/laws when it comes to violence in society.
Enough of the violence, Yesterday I got some spare time after work so I went down to the garage and polished the bike a bit so it will shine properly when riding .
When I came to work today, I limped in because of that I have had pain on the outside of my knee (prosthesis takes up quite a load there), do not really know why it has become ulcers. Running socket chafe not there so it is not the one who causes all, but I can guess that it is the everyday socket, I do not know 100% as I said. I guess I’ll go to the hospital and get the socket adjusted or you get them cast a new one that is better. That is my big problem is that the bone changes shape a bit depending on the season and more. so once it starts to mess it usually mess properly, and it is incredibly inconvenient if I can say what I think. It has gone so far that I ‘ve got 2x wound on my leg that has little hard to heal when I am forced to use the prosthesis for everyday use, and yes it might be easy to think, – Take the prosthesis then!. But it’s a part of me and every time I can not use it, it feels like I’m back to square one after surgery, and it is terribly hard.
But I may hold out, was thinking of going and working out after work today I must get the run seriously in terms of distance. It’s only a little more than a month to go until 21km be harvested. So it’s hard training required now and not a lot of unnecessary crap in your body. I just have to tape the leg right so it will keep ( I hope).
Have a great day everyone / Johan Holst