Det måste sluta…/ It must stop…

När jag skulle skriva detta inlägg så tänkte jag skriva om hur min vecka skulle komma att se ut, men det kom in en kollega och vi började diskutera det som nästan alla diskuterar idag och det är ju det onödiga fotbollsvåldet. Och ja det är sjukt att det får hända, jag finner inga ord för det hemska som hände, att en människas liv ska ta slut i samband med den sport som så många av oss älskar! Att en eller flera så kallade supportrar väljer att avsluta en “rivals” liv och för skam över hela fotbollssverige! Oavsett vilket av de allsvenska lagen som i slutet av säsongen står som vinnare, så är det detta vi kommer minnas! Det är bara sorgligt att våldet tagit över våra fotbollsarenor och framför allt utanför arenorna före och efter matcherna. En supporter fick igår sätta livet till, och det är tragiskt för honom och hans familj. Så här kan det inte fortsätta, Snart tvingas vi spela matcherna i allsvenskan utan publik eller utan supportrar från motståndarlaget. Som det är nu vågar inte familjer gå till fotbollsmatcherna. I Storbritanien har man kommit till rätta med problemen, I Sverige har senfärdighet rått. NU är det dags att STOPPA fotbollsvåldet!
Du/ni som är ansvariga för detta kan sluta kalla sig supporter. Ni är inte längre välkomna! Med detta sagt så går nu mina tankar till alla de fyra barn som den drabbade lämnade efter sig, samt alla andra närstående!
/ Johan Holst
1975184_10152308718815336_1953912129_n
When I would write this post so thought I would write about how my week was going to look like, but a colleague came in and we began to discuss what almost all discuss today and that’s it unnecessary football violence. And yes it ‘s sick that it may happen, I cant find no words for the terrible things that happened, that a man’s life to end in conjunction with the sport that so many of us love! That one or more so-called supporters choose to end a “rival’s” life and for shame upon the entire football Sweden! Whichever of the premier league teams at the end of the season is the winner, so this is what we will remember! There is sad that violence has taken over our football arenas and outside stadiums before and after the games. A supporter lost his live yesterday, and it’s tragic for him and his family. Things can not continue, soon we are forced to play matches in Allsvenskan without an audience or not fans of the opposing team. And the families do not dare go to football matches. In britain they has to come to grips with the problem, in Sweden tardiness rat. NOW is the time to STOP football violence!
You/they who are responsible for this, stop calling yourselves supporters. You are no longer welcome! With this said, now my thoughts goest to all four children whos left behind, and all other related parties! / Johan Holst