Blev några mil i helgen! / Became a few mile this weekend!

Fredagen var en studentdag så då var jag och spelade på Grand Hotel här i Borås och det blev riktigt lyckat.
Det var fullt och jag spelade från 22:00 till 02:30, vilket gjorde att mitt ben fick sig en rejäl omgång kan man säga.
Smärtan kom till känna vid midnatt och sedan dunkade det på i benet fram till stängning.
När jag kom hem så var det bara att ta av protesen för att lägga mig i 4 timmar för jag skulle upp och köra bil på lördagen.
Så när jag satte mig i bilen 08:00 så var destinationen Uppsala, det blev ett stopp på vägen kan man säga för att mitt mål var Nynäshamn där jag skulle spela på ett bröllop.
Jag samlade på mig lite körtimmar kan man säga under lördagen för sträckan blev: Borås – Uppsala – Nynäshamn – Sorunda (bröllopsspeningen) – Nynäshamn (sova).
Alla gäster var otroligt nöjda med bröllopsfesten och jag träffade väldigt många människor som jag inte har sett på flera år, så det var riktigt roligt att träffa dom och få prata lite om vad som har hänt i våra liv.
Efter spelningen var det att åka till min bror Patrik som bor i Nynäshamn för att sova, vilket jag fick göra i 4 timmar (igen).
Jag blev väckt av hans döttrar på söndagsmorgonen och det vara bara att äta en macka lite snabbt sedan tanka bilen och ta sikte hem till Borås.
När jag sedan kom till Borås vid 15 tiden så var det bara att ta ett bad och lugna ner kroppen lite, det kändes verkligen att jag hade varit igång ordentligt denna helgen.
Telefonen ringde vi 17 tiden för då var det dags att träffa alla som skall med på Kebnekaise. Det handlade om att träffas och berätta vad allt kommer att kosta mm. så ingen kommer att få en chock eller vill hoppa av för att det blir för dyrt typ.
När det var slut så gick jag hem för att sova, och som jag sov denna natten. Helt underbart att få sova ordentligt.
Idag blir det till att jobba så jag skriver lite senare under dagen igen för det är träningsdags.. / Johan Holst

wpid-dsc_0001.jpg

Became a few mile this weekend!
Friday was a Student Day so I was and played at the Grand Hotel here in Borås and it was really successful.
It was full and I played 22:00 to 02:30, which meant that my leg got a real going over, I could say.
The pain came to know at midnight and then pounded it on the bone until closing.
When I got home, it was just to take off the prosthesis and go to bed for 4 hours of sleep and then up and run the car on Saturday.
So when I got in the car 08:00 the destination was Uppsala, it became a stop along the way, you could say that my goal was Nynashamn where I would play at a wedding.
I gathered me some hours of driving under the Saturday, the distance became: Boras – Uppsala – Nynashamn – Sorunda (wedding) – Nynashamn (sleep).
All the guests were incredibly pleased with the wedding party and I met many people who I have not seen in years, so it was really fun to meet them and talk a bit about what has happened in our lives.
After the gig, it was to go to my brother Patrik who lives in Nynashamn to sleep, which I had to do for 4 hours (again).
I was woken by his daughters on Sunday morning and it’s just to eat a sandwich a little fast then fill up the car and take aim home to Boras.
When I came to Borås at 15:00 it was just to take a bath and calm down the body a bit, it really felt that I had been running well this weekend.
My telephone rang at 17:00, then it was time to meet all whos be with me to Kebnekaise. The idea was to get together and share what everything will cost more. so no one will get a shock or want to jump off of it becoming too expensive type.
When it was over, I went home to sleep, and I slept that night. Absolutely wonderful to sleep properly.
Today there will be at work so I’m writing a little later in the day again for it’s training time .. / Johan Holst