Måste bara få ur mig det här / Just have to get it out of me

Det är inte många saker som jag stör mig på nu för tiden men jag märkte två som jag blev riktigt irriterad över igår när jag och Marcus var ute och sprang.
Och det första var att några hade bestämt sig för att grilla just där löparvägen går, okej att det är intill klubbhuset men det finns hur mycket plats som helst 10 meter åt sidan.
För att inte tala om när vi kommer springandes så är det ingen som tar hänsyn till det utan det är tydligen grillplats där nu så vi som springer och använder slingan skall flytta oss för att man ska grilla korv.
Kanske bara är jag som är känslig men jag blev riktigt irriterad på det här när man inte ens kan gå åt sidan när vi kommer springandes på en löparbana.
Det andra jag blev irriterad på (vilket säkert var för jag redan var irriterad) var att när vi ska åka ut ifrån träningen åker vi på en väg som rymmer 2 bilar i bredd.
Det står en bil parkerad med fören mot oss på motsatt sida, vi får möte och man kan tro att föraren i mötande bilen tänker: Hmmmm det är hinder på min körbana så jag släpper förbi mötande bil så blir det bra.
NEJ, vi klämmer oss gärna , eller vi kör FÖRST för vi är från en stad där man inte får lära sig att köra bil tydligen!
Så nu har jag fått ur mig det så nu kan jag gå vidare.I övrigt så gick löpningen bra, vi körde 4 km i ett bra tempo 5,40/km och snabbaste kilometern gjorde vi på 4.10 så jag är ganska nöjd med träningen igår.
Idag blir det till att packa min resväska igen för jag Åker till Nynäshamn ikväll för att sova hos min bror då jag skall till Össur i Uppsala imorgon och prata om ett sponsoravtal.
Össur är ju tillverkaren av mina protesfötter som jag använder så det skulle vara toppen att sy ihop en sponsring på något sätt.
Så det blir en stressig dag idag igen, men , men skam den som ger sig.
Nu blir det lite jobb så jag skriver senare… / Johan Holst
140512_Johan_Holst_9

Just have to get it out of me.
There are not many things that bother me these days but I noticed two things that I got really annoyed about yesterday when me and Marcus was out running.
And the first was that some had decided to grill right on the runningloop, okay it is next to the clubhouse but it is how much space anywhere and 10 feet to the side.
Not to mention when we comes running so no one cares that we are running,  it’s apparently barbecue there now so all who are running and using the loop will move.
Maybe it’s just me who is sensitive but I got really annoyed with this when you can not even go to the side when we come jogging on a running track.
The other thing I was annoyed (which certainly was for I was already annoyed) was that when we are going out from the training we go on a road that can accommodate 2 cars abreast.
There is a car parked with the bow towards us on the opposite side, we may encounter, and one might think that the driver of the oncoming car thinking: Hmmmm there are obstacles in my driveway so I let go past the oncoming car then it will be good.
NO, we are squeezing us, or we run the FIRST we are from a city where you can not learn to drive a car apparently!
So now I’ve got it out of me so now I can move on.
Otherwise, so the run went well, we drove 4 km on a good pace 5,40/km and fastest km we made at 4:10 so I’m pretty happy with the training yesterday.
Today it will be sure to pack my suitcase again I Going to Nynäshamn (50km south of Stockholm) tonight to sleep at my brothers place, because I will go to Össur in Uppsala tomorrow and talk about a sponsorship agreement.
Össur is the manufacturer of my prosthetic feet that I use so it would be great to put together a sponsorship in any way.
So it will be a busy day again today, but, but shame on giving up.
Now it gets a little job so I am writing later … / Johan Holst