Att se sitt mål är viktigt / To see the objective is important

Frågor som “vad är viktigt?” och “vad vill jag få ut av denna dag?” kan låta kryptiska och i fel tidpunkt, till och med få någon att flippa. Men om du tar dig en stund och funderar så kanske dessa frågor gör skillnad!
För mig handlar motivation om något som kommer inifrån. Respekt och gemenskap.
Är du ensam om målet behöver du respektera dig själv och känna att ditt mål kommer att göra nytta. Inom träningen har det alltid varit utmaningen som hållit min motivation glödande. Tävlingsmoment och viljan att bli starkare och bättre. Mitt mål är något helt annat just nu. Att bygga upp kroppen efter en operation/skada ser jag som livsviktigt. Njuter av varje pass och känner att styrkan finns; på ett helt nytt sätt. Upplägg och piskan behöver vara extra hårda eftersom det bara är jag själv som håller koll på resultaten. Resultaten som behöver få vara nog just nu.
Jag har nästan aldrig varit den som motiveras av lön eller olika bonusar inom arbetslivet. Har kommit hem från arbetsintervjuer och inte haft en aning om lönen. Dumt? Säkert många gånger, men för mig har det funnits något som väger mer. En känsla av att höra ihop, att jobba för ett gemensamt mål och att tro på sin uppgift är något av det viktigaste för mig. Vad än målet är tror jag att man måst se ett syfte i varje steg man tar.
Med ett tydligt mål och ett syfte som skapar vilja tror jag att vi kan nå vilka resultat som helst. Jag måste gång på gång gå tillbaka till mitt mål och påminna mig själv om syftet. Att stänga av fighten i mig och se målet för vad det är just nu har varit en sann utmaning.
Jag hoppas att ni får en underbar fredag. / Johan Holst
holst
Questions like “what is important? ” and “what do I get out of this day? ” may sound cryptic and at the wrong time, and even get someone to flip. But if you take a moment and think maybe these issues makes a difference!
For me, the motivation for something that comes from within. Respect and community.
Are you alone about your goal, you need to respect yourself and know that your objective will be useful. The training has always been the challenge that kept my motivation glowing. Event moment and the will to become stronger and better. My goal is something else right now. To build up my body after surgery/injury, I see as vital. Enjoying every pass and feel that the strengh exist; in a whole new way. Structure and whip need to be extra hard because it is only myself who keeps track of the results. The results need to be enough right now.
I have never been the one who is motivated by salary or different bonuses at work. Having arrived home from a job interview and had no idea about the salary. Stupid? Certainly many times, but for me there has been anything that weighs more. A sense of belonging together, to work towards a common goal and to believe their job is one of the most important for me. Whatever the goal is, I think we had to see a purpose in every step you take. With a clear goal and a purpose that creates desire, I believe we can achieve the results that time. I have to repeatedly go back to my goal and remind myself of the purpose. Turning off the fight in me and see the goal for what it is right now has been a true challenge. I hope you have a wonderful Friday. / Johan Holst