Vanliga ursäkter… / Common excuses

Vi har alla använt dem någon gång…. ursäkterna för att slippa träna. De dagarna kommer, när man vill prioritera annat & behöver en bra ursäkt… eller?
Jag har i alla fall försökt komma över de där ursäkterna & istället hitta motivationen till att välja träningen.
Här nedan listar jag de vanligaste ursäkterna till att slippa träna – & hur du hittar motivationen att slå hål på dem.

1. Jag har inte tid – Alla har tid att träna. Det är bara en fråga om prioritering. Kanske måste man göra utrymme för träning i sin kalender? Å vill man inte vara ifrån familjen flera dagar i veckan, hitta på något som alla i familjen kan vara med på, en eller ett par dagar i veckan.

2. Jag orkar inte – Det är klart att man är trött efter en hel dag på jobbet. Men försök att tänka att tröttheten oftast är mer mental än fysisk. Dessutom är det så att träningen ger mer energi, ge den ett par veckor bara så ska du se. Dessutom kommer du att sova mycket bättre. Hitta den tid på dygnet som passar dig bäst att träna. Är du morgonpigg, prova att gå upp lite tidigare för att hinna ett pass innan jobbet. Tränar du hellre på kvällen, försök att undvika att mellanlanda i soffan.

3. Jag har ingen motivation – Hitta en träningsform (eller flera) som du tycker är rolig. Prova dig fram. Idag finns det massor av olika träningsformer. Utmana dig själv; t ex idag sprang jag löprundan på X tid. Nästa gång skall jag pressa tiden med 1 minut.

4. Det är för dyrt – Träning kan bli hur dyrt som helst, eller nästan gratis. Det är du själv som sätter ribban. Man kanske inte behöver ha de senaste träningskläderna eller gymkort på det hippaste gymmet. Det går lika bra att ta en promenad eller en joggingtur i en gammal t-shirt & ett par mjukisbyxor. Ska man lägga pengar på något, så är det kanske ett par ordentliga skor & som tjej en bra sport-BH. Men det behöver inte bli så dyrt. Man kan ju också hitta inspiration & hemmaövningar på nätet.

5. Jag är skadad/ sjuk – En giltig ursäkt…. eller? I enstaka fall kan det faktiskt vara en giltig ursäkt. Men oftast finns det faktiskt en aktivitet som fungerar. Tänk till & använd sunt förnuft. Träning är ju faktiskt något som förebygger många sjukdomar & gör att du löper mindre risk att skada dig.

Vilken är din ursäkt att slippa träningen & hur gör du för att komma över den? Berätta gärna! – För i mitt fall finns ingen ursäkt, jag MÅSTE träna för att må bättre! / Johan Holst

[youtube=http://youtu.be/YyYV0TBY3rU]

We have all used them at some point…. excuses to avoid exercising. The day will come when you want to prioritize other things and need a good excuse … or?
I have at least tried to get over those excuses and instead find the motivation to choose the training.
Below I list the most common excuses to avoid exercise – and how to find the motivation to punch holes in them.

1. I do not have time – everyone has the time to exercise. It’s just a matter of priority. Maybe you have to make room for the exercise of their calendar? and if you do not want to be away from the family several days a week, look for something that everyone in the family can participate in, one or two days a week.

2nd. I can not – it is clear that they are tired after a full day at work. But try to think that fatigue is often more mental than physical. Moreover, it is so that training produces more energy, give it a couple of weeks just so you’ll see. Also, you will sleep much better. Find the time of day is best for you to train. Are you a morning person, try to get up a little earlier to catch a pass before work. You work better at night, try to avoid to stop over on the couch.

3rd. I have no motivation – Find a form of exercise that you think is funny. Try it out. Today there are lots of different types of training. Challenge yourself: for example today I ran your run at X time. Next time, I squeeze time by 1 minute.

4. It’s too expensive – Exercise can be as expensive as anywhere, or almost free. It is you who sets the bar. You may not need to have the latest workout clothes or gym membership at the hippest gym. It is just as easy to take a walk or a jog in an old t-shirt and a pair of sweatpants. Should I spend money on something, so it might be a good pair of shoes and that girl a good sports bra. But it need not be so expensive. You can find inspiration & home exercises online.

5th. I’m injured / ill – a valid excuse …. or? In rare cases, it may actually be a valid excuse. But usually there is actually an activity that works. Think and use common sense. Training is actually something that helps prevent many diseases and makes you less likely to hurt you.

What is your excuse to avoid exercise and how do you overcome it? Please share your excuse! – Because in my case is no excuse, I HAVE to exercise to feel better! / Johan Holst