Trött och nervsmärtor, men.. / Tired and nerve pain, but ..

Jag måste säga att dagens uppvaknande var lite annorlunda, för det första var jag oerhört trött och ville inte gå upp. Men det fanns någon som låg och sjöng en massa sånger jämte mig så jag fick en bra start på dagen ändå! när klockan började närma sig halv sju så var det dags att göra sig iordning för dagens aktiviteter, så det första som gjordes var att fixa en espresso så man skulle vakan till ordentligt, sedan säga hej då och ta bilen till mitt första möte. Den första frågan jag fick på mötet var, god morgon Johan, har du kammat dig idag?. Snacka om att jag blev totalt ställd och svarade med en frågvis röst tillbaka: -Eh nja, inte direkt, när kammade du dig senast?, det blev helt tyst i rummet och jag tog min kopp med kaffe och sa, nej men om jag skulle fylla på kaffet kanske, (alla bara skrattade åt mig).
Idag så blir det träning samt att jag skall köra en ordentlig genomgång med min Compex Wireless muskelstimulator, och det som jag har fått tillsagt är att jag skall maxa varannan dag fram till nästa fredag, så vi får se om jag kommer ur sängen imorgon.
Jag har märkt nu efter jag har använt min Compex att mina nerver i mitt högerben har börjat att “leta” efter min fot som inte finns och det gör ont som bara den, så nu har nervsmärtorna kommit som bara den, men jag tror att det kan försvinna av sig självt om jag fortsätter träna och använda Compexen som det står på schemat, jag menar det kan ju inte bli sämre än vad det är i alla fall. Varje dag känns som en kamp mot någon form av smarta, är det inte nerverna så är det något skav från någon hylsa, men jag tänker inte ge mig, jag ska göra det här och jag har nu insett (tack vare att någon har tryckt in det i min hjärna) att det kommer nog aldrig att bli “perfekt” och smärtfritt. Jag har det “handikappet” jag har och jag får leva med det, men som sagt jag hade det ju 1000 gånger värre innan så jag är otroligt glad över hur det är idag och om jag inte skulle ha mitt mål i sikte så skulle jag inte tränat så mycket och varit där jag är idag!. Hoppas att ni får en underbar dag alla / Johan Holst
Untitled-4
I must say that today’s awakening was a little different, first, I was extremely tired and I didnt want to go up. But there was someone who was singing a lot of songs for me so I got a good start anyway! when the clock was approaching half past six, it was time to get prepared for the day’s activities, so the first thing that was done was to fix an espresso so I would wake up properly, then say goodbye and take the car to my first meeting. The first question I was asked at the meeting was, good morning John, have you combed up today?. Talk about that I was totally addressed and responded with an inquisitive voice back : – Eh well, not directly, when you combed your last?, It was completely quiet in the room and I took my cup of coffee and said, no, if I were refill the coffee maybe, (all just laughed at me).
Today there will be training and that I should run a thorough review with my Compex Wireless muscle stimulator, and the one I have got to say is that I will max out every other day until next Friday , so we’ll see if I get out of bed tomorrow.
I’ve noticed now after I have used my Compex to my nerves in my right leg has begun to ” searching” for my foot that does not exist and it hurts like crazy, so now the nerve pains come like crazy, but I think it may disappear by itself if I continue to train and use Compexen as it is on the schedule, I mean it can not be worse than it is, anyway. Every day feels like a struggle against any form of pain, it’s not nerves, it’s slightly sore from one sleeve, but I ‘m not going to give up, I’ll do it, and I have now realized (thanks to that someone has pressed it in my mind) that there will probably never be “perfect” and painless. I have the “handicap” I have and I have to live with it, but as I said I had it’s 1000 times worse before so I’m incredibly happy about how things are today and if I would not have my goal in mind, If  I would not trained so much would I not be where I am today!. Hope you have a wonderful day everyone / Johan Holst