Träning och nya idéer / Training and new ideas

God morgon eller vad man ska säga! Igår råkade jag trilla lite utanför mitt hem när jag skulle flytta två saker. Det som var mindre lyckat när jag åkte i backen ute var att sakerna jag bar på var värda över 20.000kr. Men jag tror att allt klarade sig, lite märken bara. Själv blev det liknande skador på mig, mitt sår på benet snittades upp igen och blodvite som bara den. Blev tvungen att tömma hylsan på lite blod men när jag hade tvättat allt såg jag att det var mitt gamla sår men på grund av att det är sådant tryck i hylsan så blöder det ganska bra. Jag har nu satt på ett nytt plåster som skall förhindra att huden slits i knävecket så vi får se hur det fungerar. Det roliga i hela historien var att när jag ringde min syster för att få lite medlidande var hennes första fråga: -Tog du kort på allt? till bloggen menar jag… , det är min syster det!
Igår var jag och kollade på Kretsloppet vilket är en löparfest i Borås, jag tror man springer en mil och jag placerade mig vid målområdet för att se hur jobbigt det kan vara. Och tro mig, vissa såg det ut som om hela världen rasat samman medan andra såg knappt berörda ut. Men jag tyckr att alla kämpade bra och är värda att slå sig för bröstet, för dom tog sig runt i alla fall, ni är alla vinnare i mina ögon. När jag stod där under loppet tänkte jag för mig själv, men oj, det är ju inte lång tid kvar till göteborgsvarvet, det är ju bara ca 7-8 månader. Så jag blev riktigt taggad för att komma igång på allvar med löpningen och avverka min första mil (och andra med för den delen) med protes.  Men jag får nog vänta några veckor på det tills min nya löparhylsa är klar. Nu blir det till all gå mot gymmet och avverka ett träningspass, för det är ingen som tränar åt mig.

Ha en underbar dag mina vänner / Johan Holst

970472_520145958071706_1138330210_n 1185801_520145851405050_1238447861_n 1235918_520145838071718_1455245471_n

Good morning or something like that! Yesterday I succeed to fall a little outside my home when I was moving two things. It was less successful because the things I was carrying was worth over 20.000sek. But I think all things was ok, some scratches only. There was similar damage to me, my wound on the leg was cut up again and some blood, that just it. Was forced to empty sleeve on some blood but when I had washed everything I saw that it was my old wounds, but because it is such pressure in the sleeve so it’s bleeding pretty good. I have now put on a new patch that will prevent the skin torn in the knee so we’ll see how it works. The fun of the whole story was that when I called my sister to get a little compassion was her first question: -Did you take pictures of everything? to the blog, I mean … , It’s my sister that!
Yesterday I watched Kretsloppet, which is a running event in Borås, I think they run 10km and I placed myself at the finish area to see how hard it can be. And believe me, some people looked as if the whole world had collapsed while others barely saw the like. But I think everyone fought well and deserve to beat their chests, because they came around anyway, you are all winners in my eyes. As I stood there in the area, I thought to myself, oh no, there’s not much time left to Göteborgsvarvet (witch is 21km), it is only about 7-8 months. So I was really avid to get started with the run and do my first 10km (and 20km for that matter) with a prosthesis. But I’ll probably must wait a few weeks for it until my new sleeve is finished. Now I will go to the gym and workout, because there is no one who trains for me.

Have a wonderful day my friends / Johan Holst