Träning och Journalist….

Igår träffade jag en journalist som intervjuade mig angående mitt liv och min historia. Det tog lite längre tid än väntat att berätta (4 timmar) vad jag hade varit med om så vi båda var ganska trötta efter det. Men jag tror att Eva kommer att göra ett strålande jobb och knåpa ihop något. Vart artikeln hamnar skall bli spännande att se!

Idag gick träningen ganska bra, har ett sår i knävecket tyvärr som inte vill läka riktigt men min ingenjör på sjukhuset håller på med en ny hylsa till benet så att det inte skall skava i framtiden. angående löpningen så kommer jag inte längre än 4 km i dagsläget. Det är inte att jag inte orkar längre utan att hylsan lossnar från underbenet (tappar vacum). Men som sagt om några veckor så kommer jag få en ny hylsa som endast är till för löpningen så då kan jag springa längre (hoppas jag).

En annan rolig sak är att jag har fått lite uppmärksamhet ifrån utlandet angående min träning, det är en organisation som heter Houston Amputee Society, vilket är en frivillig organisation som hjälper människor att få tillgång till protes om man inte har råd att klara av det själv samt att komma tillbaka till vardagliga livet.
Jag har lovat dom att uppdatera deras följare om hur min träning går samt att sprida kunskap till deras medlemmar.
Om ni vill kan ni gå in och stötta dom här:
https://www.facebook.com/HoustonAmputeeSociety

Ha en underbar fredagskväll nu! / Johan Holst

IMG-20130906-00341  IMG-20130906-00345

Training and Journalist ….

Yesterday I met a journalist who interviewed me about my life and my story. It took a little longer than expected to tell (4 hours) what I had been through so we were both pretty tired after that. But I think Eva will do a great job and put together something. Each article ends up will be interesting to see!

Today went pretty good workout, have a wound in the knee, unfortunately that will not heal properly but my engineer at the hospital is doing a new socket for my leg so that it will not chafe in the future.  I can not run longer than 4 km in the current situation. It’s not that I can not be bothered anymore without sleeve detaches from the lower leg (drop vacum). But as I said a few weeks, I will get a new socket which is only for races so then I can run longer (I hope).

Another funny thing is that I have received little attention from Houstonabout my training, it’s an organization called Houston Amputee Society, a volunteer organization that helps people get access to prosthetic if you can not afford to do it yourself and to get back to everyday life.
I have promised them to update their followers about how my training goes as well to spread knowledge to their members.
If you want you can go in and meet them here:
https://www.facebook.com/HoustonAmputeeSociety

Have a wonderful Friday night now! / Johan Holst