Tankarna går…

Vissa dagar när man tittar ut känner jag att tankarna snurrar lite extra.
Som till exempel idag när det är strålande sol och man funderar på om man ska ha kortbyxor eller inte.
En självklarhet för många men om man har en protes så är det ju så att man dra ganska många blickar mot sig, nu säger jag inte att alla tittar nedvärderande på mig, men i mina tankar så låter det -Varför tittar alla på mig?.
Tankarna kommer som mest när man är ensam och är ute och promenerar, för när man har en vän med sig så känns det mer betryggande på något sätt. Jag försöker tänka positivt att alla tittar för dom är nyfikna men att dom tänker goda tankar om mig.
Det värsta är när folk börjar prata och dom inte tror att man hör. Och när man möter en del så ser man att dom känner sig obekväma när dom ser mitt ben så jag försöker alltid att börja prata och förklara att jag är inget monster bara en kille som har haft lite otur!
Idag står träning på schemat och det är löpningen som är huvudträningen, märkte i morse när jag vaknade att benet var svullet och det var lite problem att få i det i hylsan, men till slut gick det så nu sitter det som det ska. Gör fortfarande ont i knävecket men jag har satt dit ett specialplåster så huden skall bli skonad.
Nu blir det lite kaffe sen förbereda för träningen. Kanske kommer ett nytt inlägg senare….

Må väl idag och njut av solen som strålar så fint ute… / Johan Holst
IMG-20130907-00360 IMG-20130907-00359

My thoughts…

Some days when you look out, I feel that the thoughts spinning a little extra.
Like for example today when there is bright sunshine and considering whether to wear shorts or not.
An obvious for many but if you have a prosthesis, it is the case that quite a lot of people looking at you, now I am not saying that everyone is looking disparaging me, but in my mind it sounds: -Why is everybody looking at me ‘.
The tanks will most when I are alone and are out walking, because when I have a friend with me, it feels more comforting somehow. I try to think positive that everyone is looking for those curious, and that they think good thoughts about me.
The worst is when people start talking and they do not believe that I hear. And when you meet some one can see that they feel uncomfortable when they see my leg so I always try to start talking and explain that I’m not a monster, just a guy who has had some bad luck!
Today, training on the schedule and it is the run that is the main workout, I noticed this morning when I woke up that leg was swollen and there was a little problem getting it into the sleeve, but finally did it, so now it sits as it should. Makes still sore knee but I have attached a special patch as skin should be spared.
Now its time for a little coffee then prepare for the exercise. Perhaps a new post later ….

Feel good today and enjoy the sun that shines so nice out … / Johan Holst