Tankarna är starka / The thoughts are powerful

Det gäller att ha rätt tankar när man ska göra något om man säger så, när jag var ute och sprang igår så kändes allt bra men jag tror att vi öppnade lite för hårt för min medlöpare, för han kände att det var stop efter 4km igår.
Jag kände att jag ville träna mer så det var bara att åka till gymmet och sätta mig på cykeln, när jag kommit halvvägs mot målet började det kännas i benen och om jag ska var helt ärlig så kom tankarna på om jag skulle kliva av men jag började ändra mina tankar i sista stund, jag började tänka för mig själv: -Kom igen nu Johan, du har två fungerande ben, du har fått en löparprotes för du ska kunna springa, du kan INTE ge upp nu, ska du bli bra så sitter du kvar på cykeln och trampar dig igenom milen på en snabb tid.
Det finns dom som inte ens kan gå, du har alla möjligheterna framför dig, KÄMPA nu…
Och  jag måste säga att det gav mig lite extra energi så jag orkade köra färdigt mitt motionspass ändå, så jag avverkade 10km på under 22 min, och det tycker jag var helt okej för att vara jag i alla fall.
Efter jag kört färdigt så bad jag instruktören på gymmet om att lägga upp ett bra styrkepass till mig för idag (tis), och hon kollade på mig som om jag vore knäpp, sen log hon och sa, jag ger dig lite övningar så får du bestämma vikterna själv, så vi får se när jag kommer till gymmet idag vad hon har hittat på, detta skall bli intressant.
Jag är så sjukt taggad på att köra igång med träningen igen så jag får hålla tillbaka så jag inte tar i för mycket nu och bränner ut mig totalt.
Vad det gäller mitt ben så känns det bara bra, några små saker kan jag gnälla på att det gör ont men jag vet inte om det är biverkningar efter förra veckan eller om det är så att proteshylsan gör att det gör ont hela tiden, jag tränar vidare så får vi se hur det blir.
Det var en gång i tiden som en person sa till mig: – Konsten är att göra det alla andra bara tänker!, och det stämmer så sjukt bra, man skall göra vad man vill och gör det du tror på så kommer det bli bra!
Nu ska jag dricka kaffe så jag skriver lite senare / Johan Holst
Untitled-6

You have to have the right thoughts when to do something if I say so, when I was out running yesterday everything felt good but I think we opened a little too hard for my fellow-runner, for he felt that it was the stop after 4km.
I felt that I wanted to practice more so I went to the gym and put me on the bike, when I got halfway to the target I started to feel pain in my legs and if I were to be honest, the thoughts came if I should get off, but I began to change my mind at the last moment, I started thinking to myself: Come on now Johan, you have two functioning legs, you’ve got a nice runningsocket for you to run with, you can NOT give up now, you’ll want to be fine so stay on the bike and pedaling your way through the mile in a quick time. There are those who cant even walk , you have all the opportunities in front of you , FIGHT now …
And I must say that it gave me some extra energy so I could finished my exercise workouts anyway, so I did 10km under 22 minutes, and I think this was okay to be me anyway.
After I finished, I asked the trainer at the gym to put up a good strength workouts to me for today (Tues), and she looked at me as if I were crazy, then she smiled and said, I will give you some exercises, but the weights you must choose yourself, so we’ll see when I get to the gym today what she has found in, this will be interesting.
I am so tagged at start exercising again so I’ll hold back so I do not take in too much now and burn me out totally.
As for my legs, it feels just great, some small things I can whine that it hurts but I do not know if it is the side effects after last week, or if it is so that the prosthetic sleeve makes it hurt all the time, I practice further so we’ll see how it goes.
There was a time that a person said to me: – The trick is to do what everyone else just thinks!, And that is so good words, you should do what you want and if you do it good and you believe, so will it be good!
Now I drink coffee so I’m writing a little later / Johan Holst