Snart träning med löpning / Soon the training with running

Oj vad den här helgen har gått snabbt förbi. Och som ni har märkt så har jag inte skrivit något.
Har ingen riktig förklaring till det förutom att det har varit full fart hela tiden.
Det har inte varigt någon träning under helgen då det är mina vilodagar (tur är väl det ).
Det var ju radiointervju hos P4 Väst i fredags och det mottogs med mycket god kritik måste jag säga.
Flera som har hört av sig (även många ganska nära vänner) och det första alla säger är: -Johan, när man hör dig berätta om allt du varit med om känns det konstigt att du har orkat med allt. Och att du har sådant glatt humör idag är så fantastiskt att man nästan börjar gråta. Du är en stark person som många ser som en förebild. Se nu till att fortsätta med det du gör för du inspirerar många ska du veta, även om du inte tror det själv!
När man får höra sådana kommentarer så blir jag rörd och jag förstår kanske inte riktigt vad jag gör som berör människor i min omgivning. Frågan är om jag någonsin kommer att förstå det. Det är ju bara jag och jag gör inget speciellt som någon annan inte skulle ha gjort!

I fredags sprang jag en runda med Marcus för att känna på lite hur vi ligger till med tid angående utmaningen.
Marcus passade på att filma ett litet klipp när jag var på väg tillbaka till bilen och det inslaget la jag upp på min Facebook vilket blev väldigt uppskattat (ni kan se klippet HÄR).
Jag vet inte hur det går för Marko och hans träning men jag antar att han tränar på som en tok.
Han har ju trots allt en familj samt ett bröllop att tänka på så klart, så han kanske inte kan träna hur mycket som helst.
Tror att han kommer bli en tuff utmanare som inte kommer att ge sig i första taget.

Om en timme skall vi ut och springa, inget roligt väder då det regnar. Men skam den som ger sig.
Det skall tränas löpning oavsett väder har jag och Marcus kommit fram till.
Nu finns det inga genvägar, bara hård träning om jag ska nå mitt mål och klara mina utmaningar.
Ja just det, det är ju mer än bara Midnattsloppet mot Marko.
Det är ju Kebnekaise 5 dagar efter och sedan blir det ett till lopp 4 veckor efter det.
Så man kan säga att jag har lite att göra nu dessa veckor som är kvar.
Så nu blir det lite energi till min kropp innan löpningen / Johan Holst
holst

Oh, this weekend has passed quickly. And as you have noticed I have not written anything.
Have no real explanation for it except that it has been full speed all the time.
It has not been any training over the weekend as it is my rest days (thank good is that).
It was on a radio interview at P4 West last Friday and it was received with excellent reviews, I must say.
Many who have been in touch (even pretty close friends) and the first thing everyone says is: -Johan, when people hear you talk about everything you’ve been through, it feels weird that you have managed everything. And that you have such a good mood today is so amazing that we almost start to cry. You are a strong person who many see as a role model. Just continue with what you are doing, you inspire many, you know, even if you do not believe it myself! 
When I hears such comments, I get touched and I maybe not quite understand what I do so I affect people in my surroundings. The question is whether I will ever understand it. It’s just me and I do nothing special as anyone else would not have done!
Last Friday I ran a round with Marcus to feel a little on where we stand with time about the challenge.
Marcus took the opportunity to film a little clip when I was on my way back to the car and I put it up on my Facebook which was very much appreciated (you can see the clip HERE).
I do not know how it goes for Marko and his training but I guess he trains on like crazy.
He has, after all, a family and a wedding to consider so maybe he can not practice what seems like forever.
Think he will be a tough contender who will not give in easily.
In an hour we shall out and run, no fun weather when it rains. But shame on giving up.
It should run regardless of the weather, I and Marcus decided.
Now there are no shortcuts, just hard training if I’ll reach my goal and clear my challenges.
Yes, exactly, it’s more than just Midnattsloppet against Marko.
It is Kebnekaise 5 days after, and then it becomes a race 4 weeks after that.
So you could say that I have little to do now these weeks that are left.
So now there will be some energy to my body before the run / Johan Holst