Positivt och negativt tänkande är smittsamt.


Med en positiv attityd upplever vi trevliga och glada känslor. Detta ger ljusstyrka till ögonen, mer energi och lycka.
Vårt hela väsen sänder god vilja, lycka och framgång. Även vår hälsa påverkas på ett fördelaktigt sätt.
Vi går lång, vår röst är kraftfullare, och vårt kroppsspråk visar hur vi känner.

Positivt och negativt tänkande är smittsamt.

Vi påverkar, och påverkas av de människor vi möter, på ett eller annat sätt.
Detta händer instinktivt och på undermedveten nivå, genom ord, tankar och känslor och genom kroppsspråk.

Är det konstigt att vi vill vara runt positiva människor, och föredrar att undvika negativa?

Människor är mer dispositionerade för att hjälpa oss, om vi är positiva, och de ogillar och undviker någon som sänder negativitet.

Negativa tankar, ord och attityd skapar negativa och olyckliga känslor, stämningar och beteende.
När sinnet är negativt, släpps gifter i blodet, vilket orsakar mer olycka och negativitet.
Detta är vägen till misslyckande, frustration och besvikelse.