Nu blit det mycket tid över… men till vad?

Som människa har du en fri vilja att välja! Du kan välja hur du förhåller dig till vissa situationer som uppstår, om du ska tolka dessa positivt, neutralt eller negativt, om du vill utsätta dig för dem igen eller inte! På samma sätt är det med hur du ser på dig själv! Du kan faktiskt välja om du vill skapa tilltro till dig själv, skapa självkärlek och bygga upp en bra självkänsla eller om du vill se mer på dig själv utifrån alla de problem som du upplever och som skapar begränsningar i din personlighet.
Flera faktorer påverka din psykiska hälsa: Bra Kost och näring samt aktiv Fysisk träning påverkar hur du mår och indirekt ditt psyke, detta är vetenskapligt belagt! Sjukdomar påverkar även ditt psyke. Depressioner är nästan dubbelt så vanligt hos kvinnor än män, varför? dålig sömn, stress, obalans i hormonsystemet påverkar även vår personlighet, exempelvis dopamin och serotonin är två viktiga hormoner för vårt välbefinnande.

Släpp taget om de saker och känslor som inte gynnar dig. Ge plats åt andra livskraftiga handlingar och beteenden. För att veta vad som är sunda val för just dig, behöver du lära känna din personlighetstyp. Du kommer få så många bra svar och förklaringar på hur vi människor är uppbyggda, hur vi fungerar, beter oss och känner.
Du är inte dina tankar. Tankarna i huvudet är dina, men du är inte det du tänker om dig själv. När tankar kommer till dig, kan du välja hur du vill förhålla dig till dem, agera efter dem eller bara notera att en tanke har uppstått. Se till att inte identifiera dig med den. De tankar som är negativa för dig och ditt liv, kan du välja att inte ta till dig.
qitem.php