När tankarna går åt fel håll…

Hur många gånger har du känt dig deprimerad eftersom saker inte gått som du hoppats, på grund av att världen verkat vara emot dig under den senaste tiden eller för att det känns som att allt går fel så fort du lyfter ett finger? Undrar du då var du ska finna din styrka? Vi har alla upplevt dessa känslor av misslyckande eller nederlag, av att inte finna en mening med livet vid många tillfällen.
Nyttja fysisk träning. Inkludera någon form av fysisk aktivitet, såsom dans eller joggning, minst tre gånger per vecka, och utöva meditation innan du går till sängs. Bibehåll din normala rytm, men ansträng dig för att inkludera detta i ditt liv. Leta inte efter lösningar från utsidan, utan istället inom dig. Du är den som har kraften att ändra åsikt och därför se vad som drabbat dig på ett annat sätt.
Tro på dig själv, var ihärdig och lita på att dina handlingar kommer hjälpa dig. Saker förändras ofta på vägen i takt med att vi testar oss fram med försök och misslyckanden. Det är en övning i uppskattning som inte bör göra dig nedslagen. Tvärtom har du utmaningen att lära dig att njuta av det.
Omge dig själv med personer som för med sig positiva saker till ditt liv. Det är bevisat att de som omger sig själva med positiva personer ser allt i annorlunda ljus. Tala om dina problem: ibland räcker det med att en vän sätter problemet i perspektiv åt dig för att lösa det.
Livet är inte enkelt. Har någon sagt att det skulle vara det? Vår inre styrka kan dock hjälpa oss genom tuffa tider. Vi måste lära oss att hantera vår känslomässiga intelligens. Jag önskar dig all styrka och energi i världen, och att du har vetskapen att allt kommer bli bra och att ”när en dörr stängs, öppnas en annan”.
DSC_0119