Jag ska ha föreläsning / I’m having a lecture

Då kom nästa lilla chock om man säger så, det var en som ringde från medborgarskolan väst och frågade om inte jag kunde komma och föreläsa om min väg tillbaka. Det hon vill ha fram är att jag ska berätta om min skada som sagt för att sedan förklara hur jag lyckades vända hela alltet till att komma tillbaka och se möjligheter igen. Och som svar på det fanns bara ett ord: -SJÄLVKLART. Det finns inget som värmer mer i mitt hjärta än att få hjälpa andra människor i livet. Att bara kunna ge en människa en liten push i rätt riktning kan hjälpa så otroligt mycket. Nu säger jag inte att om alla tänker som jag så kommer ingen ha något problem utan när man har det svårt eller stampar på ett och samma ställe kan det var bra att få ta del av hu andra har gjort för att komma vidare. Så nu på måndag skall jag ha föreläsning på Medborgarskolan i Borås, Föreläsningen är GRATIS och adressen är: Medborgarskolan Väst, Norrby tvärgata 7. Så om ni har vägarna förbi på Måndag kl 09:30, kom gärna förbi och lyssna på en riktigt annorlunda livshistoria med blod svett och tårar. u ska jag jobba lite men jag skriver igen lite senare! / Johan Holst
affisch_A4_holstchallenge_boras_h13
I’m having a lecture
Then the next experience came as a little shock if I say so, it was a call from a school called Medborgarskolan, and they asked if I could come and talk about my way back. What she wants is me to tell about my injury as I said, and then explain how I managed to turn the whole thing to a possitive thing and come back and see the possibilities again. And in response there was only one word: -OBVIOUSLY. There is nothing that warms my heart more than to help other people in life. To just be able to give a person a little push in the right direction can help so much. Now I’m not saying that if everyone thinks like me will not have any problem but when you have difficult or stomp on one place, it can be great to take part of other people and what they have done to get ahead. So this Monday I will have lecture on Medborgarskolan Väst in Borås, lecture is FREE and address are: Norrby Crossroads 7. So if you are passing on Monday at 9:30, please come by and listen to a really different life history with blood sweat and tears. Now I must do some work but I’ll write again soon! / Johan Holst