Hur får jag motivationen tillbaka? / How do I get the motivation back?

Ja, hur hittar man egentligen motivationen till att träna? Hur kommer man egentligen igång? Jag har alltid varit väldigt aktiv av mig fram till olyckan. Alltid älskat att röra på mig. Känslan efter ett träningspass är ju magisk! eller hur? Jag har spelat ishockey, fotboll samt Innebandy, träning har alltid varit något jag har brunnit för. När jag sedan spelade den där fotbollsmatchen som förändra mitt liv så tappade jag motivationen. Jag fick träna rehab tills jag stupade och motivationen var på noll, för att sedan resa mig igen för att kunna klara vardagen samt mina nya mål. Här kommer några tips på vad jag själv har använt mig av för att hitta tillbaka till motivationen och för att få tillbaka min glöd för att träna.

Träning ska vara roligt.
Gör din träning rolig, gör många olika och varierande övningar. Om du t.ex ska träna din mage på onsdagar, gör då olika och utmanande övningar varje onsdag. På så sätt blir din träning varierande och lite extra rolig. För visst blir det uttjatat och tråkigt att köra samma övningar varje onsdag exempelvis?
Köp snygga träningskläder.
Visst låter det som en myt. Att snygga träningskläder ska göra en mer motiverad, men det stämmer faktiskt. Känner du dig snygg och trivs i dina kläder så blir hela situationen lättare. Likadant med träning. Känner du dig snygg på gymmet så blir din träning mycket, mycket roligare.
Träna med en kompis.
Att träna med en kompis är verkligen mitt tips. Ni kan peppa varandra till att orka mer på gymmet, gå upp tidigt och gå ut och gå en lång PW. Det är även kanon på gymmet då man kan hålla koll på varandra att man har den rätta hållningen för övningen.
Sätt upp mål.
Att sätta upp mål är roligt, man ser sin utveckling och när man har uppnått sitt mål kan man ge sig själv en belöning. Jag lovar att det får dig att bli ännu mer peppad och ännu mer motiverad.
Kom ihåg att det är för DIN skull du tränar.
Du tränar för att du själv ska må bra och för att du själv vill må bra i din kropp. Bry dig inte om vad alla andra tycker. DU är en krigare!!!
/ Johan Holst
552307_10150946274368246_1161780911_n_50b54f2fe087c31b3554e93b_50bd14daddf2b33f8c00597f
How do I get the motivation back? How do I actually get started? I ‘ve always been very active until to the accident. Always loved to exercise. The feeling after a workout is the magic ! right? I have played hockey, football and floorball, training has always been something I’ve been burning for. When I played that football game that changed my life so I lost my motivation. I got work out rehab until I fell and motivation were at zero, and then get up again to be able to cope with everyday life as well as my new goal. Here are some tips on what I am using to find your way back to the motivation and to get back my glow to train.

Training should be fun.

Make your workouts fun, doing many different and varied exercises. If for example, you should train your abdominals on Wednesdays, then does various and challenging exercises every Wednesday. This makes your workouts varied and some extra fun. For some it becomes trite and boring to run the same drills every Wednesday, for example ?
Buy stylish workout clothes.
Sounds like a myth. The stylish workout clothes to do a more motivated, but it ‘s actually correct. Do you feel stylish and comfortable in your clothes so will the whole situation easier. Same with exercise. Do you feel stylish at the gym so that your training is very, very enjoyable.
Work out with a buddy.
Exercising with a friend is really my tip. You can encourage each other to have more energy in the gym , get up early and go out and go a long PW. It is also great at the gym when you can keep track of each other that you have the right attitude for exercise.
Set goals.
Setting goals is fun, you see their progress and when it has achieved its goal, you can give yourself a reward. I promise it will make you become even more psyched and even more motivated.
Remember that it is for YOUR sake of exercising.
You train for you to feel good and for that you want to feel good in your body. Do not worry about what everyone else thinks . YOU are a warrior !
/ Johan Holst